Sådan blev CAPS til

I Region Hovedstadens Psykiatri har vi længe drømt om et simulationscenter med fokus psykiatri. Det har man mange steder på landets øvrige hospitaler, men i det fandtes ikke i psykiatrien. Vi ønskede os et sted, hvor man kunne træne netop de kliniske færdigheder, der er relevante for psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri.

Glæden var derfor stor, da Regionsrådet bevilligede 13 mio. kr. til opførelse af et helt ny kursushus til simulation i psykiatrien.

Samtidig med at de nye bygninger begyndte at tage form på arkitekternes skrivebord, blev der nedsat en styregruppe og en projektgruppe, der skulle komme med et oplæg til, hvordan den nye simulationsenhed skulle organiseres, hvilke kurser der var brug for og meget mere. Styregruppen består af medlemmer fra hospitalsledelsen. Projektgruppen blev bredt sammensat af klinikere og medarbejdere med patienterfaring fra forskellige centre. Den kommende enhed fik navnet "Campus for Psykiatrisk Simulation" i daglig tale CAPS.

For at søge inspiration til det nye CAPS, tog en delegation på besøg hos Maudsley Simulation i England. På Maudsley Simulation har de siden 2014 udviklet og udbudt kurser i simulationsbaseret træning inden for psykiatrien, og de delte ud af deres gode erfaringer med netop denne type træning indenfor psykiatri. Også Copenhagen Academy for Medical simulation (CAMES) og MidtSim i Region Midtjylland har været besøgt, og der er god basis for meget fremtidigt samarbejde.

Herfra tog tingene fart. Projektgruppen afholdt en række workshops og indkaldte klinikere, ledere og patienter til at komme med input til nye kurser. Ambitionen har fra start været klar. Alle kurser i CAPS skal være målrettet et behov, der opleves af medarbejdere, patienter og ledere i den kliniske hverdag, og kurserne skal gøre en forskel for både patienter og medarbejdere.

Arbejdet har resulteret i, at der endnu før det nye byggeri står klar, er blevet udviklet og testet tre pilotkurser i efteråret 2020.

 • Selvmordsrisikovurdering

 • Den svære forældresamtale i børne- og ungdomspsykiatri

 • Patientkommunikation – en booster

Læs mere om kurserne her 

 Se film om CAPS workshop nedenfor

Her kan du se hvem der har været med i arbejdet:

Projektgruppe

 • Projektleder (PCB) Eva Ørsted Sery  
 • Konsulent (HR) Birgitte Dahl Pedersen
 • Udviklingschef (BUC) Elisabeth Bille Brahe 
 • Psykolog (PCST) Stine Bjerrum Møller
 • Økonom (ØPA) Tonny Larsen
 • Uddannelseskonsulent Louise Krossing Hansen, HR
 • Uddannelses ansvarlig overlæge (BUC) Anne Châtillon
 • Yngre Læger (PCG) Peter Johannes Rømer Krogh
 • Speciallæge, Nicolai Lindloff Damgaard-Mørk (PCB)
 • Sygeplejerske og klinisk uddannelsesansvarlig (BUC) Charlotte Sylvest Helm 
 • Afdelingssygeplejerske (PCA) Camilla Kamma Rubin
 • Afdelingssygeplejerske (PCK) Tue Lodahl
 • Underviser og cand. Pæd. Soc (Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Skolen for Recovery) Niels Laurs Pedersen
 • Psykolog (PCN) Henriette Palner Stick
 •  AC-konsulent (PCB) Annemarie Behrend

Styregruppe

 • Vicedirektør Anne Hertz, direktionsansvarlig
 • Klinikchef Louise Behrend Rasmussen (PCB), projektejer
 • HR-chef Ulla Rasmussen
 • Udviklingschef (PCK) Kristina Schwartz
 • Klinikchef (PCSH) Jakob Krarup
 • Udviklingschef (BUC) Elisabeth Bille Brahe 
Redaktør