Dialog og samarbejde

​Region Hovedstadens Psykiatri skal være et spændende og udviklende sted at arbejde, hvor vi med udgangspunkt i en stærk faglighed tager ansvar for patienter og pårørende, men også for hinanden og vores fælles arbejdsmiljø.

​​​

Derfor arbejder vi med at styrke arbejdsmiljøet. Der vil i hele Region Hovedstadens Psykiatri blive sat fokus på, hvad der skaber arbejdsglæde.​​​​

Region Hovedstadens Psykiatri har gennemgået en meget stor udvikling og forandring de sidste fem år. Mange har oplevet forandringerne tæt på, og det er gået stærkt. Vi skal også fremover udvikle og forbedre os. Men det er vigtigt, at vi finder tid og skaber rum for dialog om de udfordringer, forandringerne giver, og de dilemmaer, man som medarbejder og leder står i undervejs.​​

Dialog om rammer, retning og behandling kræver et stort ledelsesmæssigt fokus og indsats både i direktionen og på centrene i Region Hovedstadens Psykiatri. Derfor stiller vi store krav til ledere på alle niveauer. Krav om modig, faglig ledelse. Ledere i Region Hovedstadens Psykiatri skal gå forrest i udviklingen af en forbedringskultur ved at blande sig, intervenere, søge dialogen og tage ansvar.​​

Kommunikation er en central del af ledelsesopgaven og et afgørende element i patientbehandlingen. Vi skal hele tiden arbejde med åben kommunikation og dermed sikre, at alle trygt kan sige til, hvis man oplever noget, der ikke er i orden, hvis der er noget man ikke forstår eller, hvis man er i tvivl om retningen. ​​

På tværs af hele Region Hovedstadens Psykiatri skal vi arbejde på fremme dialog og samarbejde, så kliniske og etiske dilemmaer og konkrete og praktiske problemer og udfordringer, som opleves i det daglige, kan blive drøftet med ​ledere, kolleger, tillidsrepræsentanter og direktionen. ​​

Det er centerchefernes ansvar at sikre, at der på alle centre er feedbacksystemer, fora for faglige drøftelser, og at der kommunikeres om mål, retning og rammer.​​

Redaktør