IBBIS

IBBIS er et forskningsprojekt, der skal undersøge om sundhedsfaglig behandling kombineret med en særlig tilrettelagt beskæftigelsesindsats, hjælper sygemeldte med stress, angst eller depression bedre​ (tilbage) i job. Projektet har nu afsluttet inklusionen af borgere.


Baggrund og formål

Flere og flere danskere bliver sygemeldt fra arbejde på grund af angst, depression og stressrelaterede tilstande. Forskningen viser, at sundhedsfaglig behandling virker på disse lidelser, men at sundhedsfaglig behandling ikke kan stå alene, hvis målet er at komme tilbage til arbejde (OECD 2012+2013). OECD anbefaler på denne baggrund at afprøve en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats. På denne baggrund har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) iværksat et stort forskningsprojekt, der skal afprøve om en sådan indsats får sygemeldte bedre (tilbage) i job. IBBIS står for Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygedagpengemodtagere med depression, angst, tilpasningsreaktion, udbrændthed og stress.

Organisering

Konkret afprøves IBBIS-modellen ved at sundhedsfagligt personale (regionalt ansatte care managers) og kommunalt ansatte beskæftigelseskonsulenter sidder sammen i de kommunale forebyggelsescentre/ sundhedshuse, og på den måde sikrer at den enkelte sygemeldte borger får en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats.

IBBIS afprøves i perioden april 2016-juli 2018 (sidste borger blev inkluderet i projektet medio april 2018), i hhv. Københavns Kommune (BYEN) og Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner (NORD). Det er de kommunale jobcentre, der henviser sygemeldte borgere til projektet.

Indhold

Det IBBIS i første omgang kan tilbyde er en grundig sundhedsfaglig udredning af den sygemeldtes psykiske sygdom. Herefter vil borgeren blive tilbudt deltagelse i selve forsøget. Takkes der ja hertil, vil borgeren blive lodtrukket til en af 3 grupper:

  • kontrolgruppe
  • udvidet sundhedsfaglig indsats 
  • almindelig beskæftigelsesrettet indsats i jobcentret, samt udvidet integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats. ​

Kontakt og adresser

Team Byen

Teamleder: Per Thejls, telefon.nr: 20 23 09 33
Mail: per.thejls@regionh.dk

Teglværksgade 27,3
2100 København Ø

Team Nord

Teamleder: Suzanne Ortmann Reith, telefon: 20 22 73 53, mail: suzanne.ortmann.reith@regionh.dk

Gentofte

Maltegårdsvej 9, 2820 Gentofte 

eller 

Genoptræningscenter Tranehaven, Schioldannsvej 31, 2920 Charlottenlund

Gladsaxe

Rådhuset i Gladsaxe, Rådhus Allé 7, Hovedindgangen, 2860 Søborg

Lyngby-Taarbæk

Toftebæksvej 8, st., 2800 Kongens Lyngby


Redaktør