Sammenhængende og sikre patientforløb

​Patientsikkerhed har været og skal fortsat være et af fundamenterne i Region Hovedstadens Psykiatri.

​​​

Patienterne skal kunne modtage behandling på hospitalet med tillid til, at personalet arbejder sikkert og effektivt, inden for rammerne af de kliniske vejledninger. Det gælder også på medicinområdet. Alle patienters medicinske behandling skal være i overensstemmelse med vejledningerne, og behandlingsplanerne skal være opdaterede og følge rammerne for løbende revurdering af medicin.​

Sammenhængende forløb kræver sammenhæng både internt i psykiatrien og i samarbejdet mellem sektorerne. På en stor del af det ambulante område har vi i løbet af de sidste år udviklet og implementeret pakkeforløb. 

Den betydelige udvikling og styrkelse, der er sket inden for den ambulante psykiatri i de seneste år, har bidraget til at reducere ventetiderne og har sikret, at der er en langt bredere vifte af tilbud. Udbygningen er sket ved at etablere mange forskellige nye typer ambulante tilbud. ​​​

Den fremtidige organisering skal sikre sammenhæng i patientens samlede forløb dvs. mellem de ambulante tilbud og mellem stationær og ambulant behandling og sammenhæng mellem sektorerne.​​​

Mere end halvdelen af ressourcerne til behandling bruges i Region Hovedstadens Psykiatri på behandling akut og under indlæggelse. Det drejer sig om de mest syge patienter. Udviklingen af det ambulante område skal ske integreret med udviklingen af behandlingen under indlæggelse. ​​​

Patientforløbet skal tage udgangspunkt i patientens recoveryproces, også i akutfasen, og tvang skal reduceres.​​

Sammenhængende forløb for patienterne kræver også et tæt samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og andre sektorer. Der bliver udviklet shared care modeller for flere områder både i forhold til praksissektoren, misbrugsområdet og i forhold til samarbejdet med kommunerne om borgere i botilbud.​

Redaktør