Den kognitive skole

​​

Vi har etableret en kognitiv skole på Psykiatrisk Center Ballerup, som tilbyder uddannelsesforløb med undervisning og supervision for tværfagligt personale. Fokus er på kognitive metoder til konfliktforebyggelse og deeskalering. Uddannelsesforløbet er tilrettelagt med henblik på at styrke medarbejdernes kognitive kompetencer og nedbringe brugen af tvang. Uddannelsen har særligt fokus på de intensive afsnit, men skal også udbredes til centrets øvrige afsnit.

Redaktør