Fokus på dobbeltindlagte patienter


Psykiatrisk Center Ballerup har siden 2013 arbejdet på at nedbringe brugen af bæltefiksering. Det betyder, at der nu er relativt få bæltefikseringer, som finder sted, mens patienterne er indlagt på centret. I 2015 havde vi i alt 32 bæltefikseringer. Heraf var 9 bæltefikseringer sket på en somatisk afdeling, mens patienterne har haft en dobbeltindlæggelse i både somatik og psykiatri. Det svarer til, at 28% af vores bæltefikseringer sker i somatisk regi. Derfor har vi fokus på denne gruppe af patienter og det forebyggende samarbejde med de somatiske afdelinger.


Redaktør