Mere fysisk aktivitet


Fysisk aktivitet er med til at øge vores velbefindende og aflede os fra negative tanker, angst og uro. Derfor har vi forbedret tilbuddet om fysisk aktivitet til indlagte på de intensive afsnit, fordi det kan være med til at forebygge bæltefikseringer og tvang. 

Fysisk aktivitet skal være en del af behandlingen og dagligdagen under indlæggelsen - ikke bare i tidsrummet 9-15 på hverdage, men også i aftentimerne og i weekender, når patienterne har behovet.

Udover de aktiviteter, der er i dagtimerne på hverdage, har vi etableret tilbud om fysisk aktivitet aften og weekend. Der er tilbud om holdaktiviteter og individuelle aktiviteter, både for den der er i form, og den der ikke er vant til at bevæge sig i hverdagen.

​Derudover er der også et tilbud om fysisk aktivitet til de patienter, der er allermest forpinte. Derfor har vi ansat fysioterapeuter og uddannede aktivitetskonsulenter på alle intensive afsnit.

Redaktør