Patienter og personale sammen om ’Safewards’

​​Mere sikkerhed, mindre tvang samt øget patienttilfredshed og et bedre arbejdsmiljø. Det er noget af det, PC Ballerup går målrettet efter med implementeringen af et engelsk klinisk koncept, hvor øget samarbejde og mere ligestilling mellem personale og patienter er i fokus.​

Skrevet af: Ida Marie Steensborg

Målet med Safewards er forbedret sikkerhed og tryghed på intensive psykiatriske afdelinger. Midlet er øget samarbejde mellem patienter og behandlere om at reducere konflikter og tvang. Og metoden virker, viser godt 20 års forskning ved King's College London, hvor Safewards er udviklet.

Det krævede derfor heller ikke megen betænkningstid for PC Ballerup for at gå i gang, efter centret blev præsenteret for metoden på en konference. Her havde manden bag, professor i psykiatrisk sygepleje Len Bowers, bl.a. fortalt om ti interventioner, der kan ændre miljøet på psykiatriske afdelinger:

- Her var der tale om en meget systematisk og praksisorienteret model. En afprøvet metode underbygget af mange års forskning og med evidens for effekten. Det har betydet meget for vores motivation for at gå i gang, at vi vidste, indsatsen ville kunne rykke nogle ting, samt at det var så praksisorienteret og nemt at gå til, fortæller overlæge Anders Abild, PC Ballerup, afsnit 2.

Fælles projekt
De ti interventioner i Safewards-modellen bygger i høj grad på patientinddragelse og recovery-tanken. Fx handler den første intervention om at afklare gensidige forventninger til hinanden. Det betyder, at patienter og personale i fællesskab definerer en slags husorden for afsnittet. 

Fysioterapeut Michael Urhammer, der er en af tovholderne på Projekt Safewards på PC Ballerup, ser det som en væsentlig faktor ved metoden, at patienterne deltager aktivt under hele forløbet:

- Implementeringen kan i sig selv ses som en helt ny kommunikativ patientaktivitet. Det betyder ikke alene, at patienterne føler sig hørt og set, men også at der opstår nogle nye, neutrale områder at samarbejde om, hvor fokus er fjernet fra den enkelte patient og dennes sygdom.

Et spørgsmål om kultur
Michael Urhammer opfatter i høj grad Safewards som et værktøj til en kulturændring: 

- En af grundstenene i Safewards er, at patient og behandler er i øjenhøjde med hinanden. Og det, synes jeg, er en vigtig del af det; at vi er et afsnit og en arbejdsplads med en moderne tilgang til patienterne. En opfattelse, afdelingsledelsen deler:

- Vi ønsker at se patienternes ressourcer frem for udelukkende problemerne og sygdommen. Dvs. møde patienterne som mennesker og ikke kun som syge, siger Anders Abild.

 Afdelingssygeplejerske Dorthe Hammerich supplerer:
- Det handler om at dyrke en kultur, hvor respekt og ligestilling er i fokus, og hvor magtforholdet mellem patient og behandler bliver mere balanceret.

Nytænkning
Anders Abild og Dorte Hammerich fremhæver desuden "Lær hinanden at kende" og "Hjælp hinanden" som yderligere to af de ti interventioner, der handler om at se patienten som et helt menneske med ressourcer osv. frem for udelukkende som en syg patient – og omvendt, at patienten også skal se personalet som mennesker og ikke kun som behandlere:  

- Nu skal vi til at fortælle hinanden om, hvem vi er som mennesker, hvad vi interesserer os for osv. Det giver noget nyt og alternativt at tale om, hvor der kan vise sig at være fælles referencer eller interesser, som kan være frugtbart for den terapeutiske relation, siger Anders Abild.

- Det er meget nytænkende, mener jeg. At vi skal til at give mere af os selv, og at patienterne i højere grad skal bruges som ressourcefulde personer, der kan hjælpe hinanden og hjælpe til i afsnittet.

Noget at hænge hinanden op på
Interventionen, der handler om at lære hinanden at kende, munder ud i en række nedskrevne portrætter, ligesom også de gensidige forventninger samt flere andre af de ti Safewards-interventioner materialiserer sig i en række fysiske produkter, der bliver hængt op i afsnittet.

- Den visuelle synliggørelse af interventionerne er en vigtig del af metoden. For på den måde bliver både patienter og personale mindet om i det daglige, hvad vi i fællesskab har besluttet, og det bliver nemt at referere til over for hinanden, mener Michael Urhammer.

Afsnittet arbejder i øjeblikket på at lave plancher over resultatet af de gensidige forventninger, der blev afklaret under den første intervention, som skal fungere som en slags husorden.

Større medarbejdertrivsel og styrket faglighed
Michael Urhammer pointerer desuden vigtigheden af, at ledelsen har bakket op om projektet hele vejen igennem og går forrest med overbevisningen om, at det kan få en positiv effekt for både patienter og medarbejdere:​

- Udover mindre tvang og øget patienttilfredshed, tror vi på, at Safewards giver medarbejderne nogle nye redskaber og alternative metoder at trække på i deres daglige arbejde med patienterne, siger afdelingssygeplejerske Dorte Hammerich.

- Min forventning er, at det vil give dem en oplevelse af en styrket faglighed samt en både personlig og professionel tilfredsstillelse i arbejdet, som vil munde ud i en øget faglig stolthed og et bedre arbejdsmiljø.   
 

Safewards ti interventioner

Ifølge Safewards-modellen kan man med implementering af ti interventioner – eller redskaber – forebygge konflikter med patienter på psykiatriske afdelinger: ​1. Afklare gensidige forventninger
2. Milde ord
3. Kommunikativ deeskalering
4. Positive ord
5. Støtte ved dårlige nyheder
6. Lær hinanden at kende
7. Hjælp hinanden
8. Beroligende metoder
9. Genskabe tryghed
10. Udskrivelseshilsen

Mere info her: http://www.safewards.net/da/interventioner

Et 'grydeklart' koncept

Safewards er ifølge PC Ballerup et koncept, der er nemt at gå i gang med. De ti interventioner, som modellen består af, er meget konkrete, og folkene bag har udviklet en udførlig køreplan for, hvordan man griber arbejdet an. Desuden er det muligt at få løbende sparring og erfaringsudveksling på tværs af landene via et online community på Safewards' hjemmeside, ligesom der eksisterer både en Facebook-gruppe og webinarer, man kan deltage i.

38 64 61 62 Afsnit 2​

    

Redaktør