Resultater

​Vi holder nøje øje med, hvordan de aktiviteter vi sætter i gang, påvirker brugen af bæltefikseringer. Følg med i vores resultater her på siden

I vores arbejde med forebyggelse af bæltefiskeringer er vi opmærksomme på, at bæltefikseringer ikke erstattes af andre former for tvang. Derfor følger vi også brugen af akut beroligende medicin og fastholdelser. Udviklingen i patient- og medarbejdertilfredshed samt arbejdsskader som følge af vold og trusler er også en vigtig del af den løbende evaluering af projektets aktiviteter.

Herunder ses udvalgte resultater fra projektet. Siden vil blive opdateret med mere detaljerede resultater og konklusioner, når artikler om projektet er blevet publiceret.Bæltefikseringer
I 2017 har Psykiatrisk Center Ballerup haft 19 bæltefikseringer, og centret har fejret 175 bæltefri dage. To af vores intensive (lukkede) afsnit har tilmed rundet 1 år uden brug af bælter. Bæltefiksering er derfor blevet en sjælden praksis på Psykiatrisk Center Ballerup.

Fastholdelser
I projektperioden (2015-2017) er der ikke sket en statistisk signifikant stigning i anvendelsen af fastholdelser i forhold til før projektopstart.

Varigheden af fastholdelser i projektets to sidste år ligger på samme niveau som før projektstart (2013 og 2014), hvor centret havde langt flere bæltefiskeringer end det er tilfældet i dag.

Akut beroligende medicin
I projektets to første år er reduktionen af bæltefikseringer sket uden en stigning i anvendelsen af akut beroligende medicin. 2016 lå på samme niveau som 2013, hvor centret havde 329 bæltefikseringer. I 2017 har der imidlertid været et øget brug af akut beroligende medicin.

Arbejdsskader
Antallet af anmeldte arbejdsskader grundet fysisk eller psykisk vold er ét blandt flere parametre, der kan ses som et udtryk for, hvor belastende arbejdsmiljøet er for medarbejderne. 

Der er samlet set sket et fald i antallet af anmeldte arbejdsskader i projektperioden sammenlignet med baseline (2014). Der ses imidlertid en stigning indenfor projektperioden, som skal tages alvorligt. Antallet af arbejdsskader er dog fortsat under niveauet for baseline.

 

 

 

 

 


Redaktør