Projekt Bæltefrit Center

Formålet med Projekt Bæltefrit Center 2017 var at nedbringe brugen af bæltefikseringer på Psykiatrisk Center Ballerup. Projektet løb over 3 år og blev finansieret af satspuljen med 11, 1 mio. kr. ​​


Projektet er afsluttet med udgangen af 2017. Her på siden kan du læse mere om, hvad vi har arbejdet med, og hvilke resultater der er opnået.

Ambitionen for projektet har været at nedbringe antallet af bæltefikseringer uden en stigning i brugen af andre tvangsformer, f.eks. fastholdelse eller akut beroligende medicin. Samtidig har vi ønsket at bevare trygheden og sikkerheden for både patienter og medarbejdere.

Projektets mål:

  • 2015: max 50 bæltefikseringer
  • 2016: max 30 bæltefikseringer
  • 2017: max 10 bæltefikseringer


Allerede i 2013 begyndte Psykiatrisk Center Ballerup at arbejde med at forebygge bæltefikseringer, og antallet af bæltefikseringer er blevet reduceret med 83 % fra 2013 til 2014. Med Projekt Bæltefrit Center ville vi reducere brugen af bæltefikseringer yderligere, og projektet har derfor været en fortsættelse af vores tidligere arbejde og de erfaringer, som vi allerede havde gjort os. Vi har i årene før projektet blandt andet haft fokus på kultur og ledelse, og det ser vi fortsat som de vigtigste indsatsområder i arbejdet med at nedbringe brugen af bæltefikseringer.

Projekt Bæltefrit Center har bestået af 5 indsatser, og flere af indsatserne vil vi fortsat arbejde med i de kommende år, selvom projektet er afsluttet. Arbejdet med at forebygge bæltefikseringer og anden tvang er et område, der kræver vedvarende opmærksomhed. 


Nye måder at se patienterne på nedbringer tvang: Artikel i Sygeplejersken, februar 2017

 Se flere artikler om Projekt bæltefrit Center


Redaktør