Projekt Collabri

​En ny og udvidet behandlingsindsats for mennesker med angst og/eller depression i almen praksis​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Projekt Collabri er Region Hovedstadens Psykiatris collaborative care forskningsprojekt. Pro​jektet er finansieret af Satspuljemidler. Interventionsfasen, hvor den nye behandlingsmodel afprøves, påbegyndes i oktober 2014 og varer til udgangen af 2016. Der udarbejdes en Medicinsk Teknologivurdering (MTV) med evaluering af collaborative care projekter i alle regioner.​​

I projekt Collabri bliver en ny model for behandling af angst og depression udviklet og afprøvet. Modellen bygger på et styrket samarbejde mellem psykiatrien og almen praksis. En sundhedsperson (care manager) tilbyder bl.a. terapeutisk behandling til patienterne i almen praksis, mens den praktiserende læge sikrer den medicinske behandling. En speciallæge i psykiatri tilknyttes projektet og kan bidrage med faglig sparring til lægen og​ care manager i behandlingen af patienten. Med patienten i centrum samarbejder de tre sundhedsfaglige personer om behandlingen af angst og depression.​​Redaktør