Projekt Collabri

​En ny og udvidet behandlingsindsats for mennesker med angst og/eller depression i almen praksis​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​                                                                                                    


Projekt Collabri er Region Hovedstadens Psykiatris collaborative care forskningsprojekt. Pro​jektet er finansieret af Satspuljemidler. Interventionsfasen, hvor den nye behandlingsmodel afprøves, varer fra november 2014 til foråret 2017 (sidste inklusion sker i slutningen af 2016, hvorefter de sidste patienter færdigbehandles i de første måneder af 2017). 

I 2018-2019 inkluderes patienter i projektet med et revideret design. 29 lægepraksis i Region Hovedstaden deltager i projektet.

Der udarbejdes en Medicinsk Teknologivurdering (MTV) med evaluering af collaborative care projekter i alle regioner.​​ Region Hovedstaden bidrager med et før-efter-studie af de ca. 650 patienter, er har fået behandling efter COLLABRi-modellen 2014-2017, samt effektstudie med data fra inklusionen i 2018.

Rapporten for den natitonale evaluering af collaborative care forventes klar medio 2018. Effektstudiet følger ultimo 2019.

I projekt Collabri bliver en ny model for behandling af angst og depression udviklet og afprøvet. Modellen bygger på et styrket samarbejde mellem psykiatrien og almen praksis. En sundhedsperson (care manager) tilbyder bl.a. terapeutisk behandling til patienterne i almen praksis, mens den praktiserende læge sikrer den medicinske behandling. En speciallæge i psykiatri tilknyttes projektet og kan bidrage med faglig sparring til lægen og​ care manager i behandlingen af patienten. Med patienten i centrum samarbejder de tre sundhedsfaglige personer om behandlingen af angst og depression.​​Redaktør