Hvad betyder det at deltage i COLLABRI Flex

​Hvis din læge deltager i projekt Collabri har du også mulighed for at deltage i projektet og få behandling for din angst og/eller depression - enten ved egen læge eller efter COLLABRI-modellen

​​

Projekt COLLABRI Flex er et forskningsprojekt, der undersøger en ny behandlingsindsats for mennesker med angst og depression, der får behandling hos deres egen læge.

Din læge har tilknyttet en sundhedsfaglig person (f.eks. sygeplejerske) med erfaring fra psykiatrien og uddannelse i samtaleterapi – en såkaldt care manager til sin praksis. Både care manager og din læge kan rådføre sig med en speciallæge i psykiatri.

Hvordan kommer du med i projektet?

Din læge undersøger om du har angst og/eller depression og kan henvise dig til projektet hvis du siger ja til dette (mundtligt samtykke). Vi skal også have skriftligt samtykke hvis du vil deltage i projektet – HUSK at du har ret til at tænke over det inden du skriver under. Din læge udlever deltagerinformation og samtykkeerklæring: Læs materialet grundigt inden du beslutter om du vil være med. Du har også ret til en bisidder (en ven eller et familiemedlem) når du taler med din læge om du vil deltage.

Du skal udfylde et spørgeskema via mail om hvordan du har det. Det tager ca. 30-50 min.

Du deltager i en udredningssamtale med care manager (ca. 1-2 timer), som vurderer om du har en psykisk sygdom eller psykiske symptomer. Hvis du har symptomer, vurderes sværhedsgraden. Det vurderes også om du kan deltage i projektet – der er nemlig nogle eksklusionskriterier, f.eks. graviditet, anden psykisk sygdom m.m.

Lodtrækning til behandling hos egen læge eller COLLABRI Flex behandling

For at forskningen kan se om behandlingen efter COLLABRI Flex modellen har effekt vil halvdelen af deltagerne få behandling hos egen læge, der kan rådføre sig med speciallæge og care manager, og den anden halvdel vil få behandling efter Collabri Flex modellen. Du vil blive lodtrukket tilfældigt til én af disse grupper

Hvis du lodtrækkes til behandling ved egen læge

Du får behandling hos din læge, som kan rådføre sig med speciallæge i psykiatri og care manager ift. din behandling.

Hvis du lodtrækkes til behandling efter Collabri Flex modellen

Du, din læge og care manageren finder sammen ud af, hvilken behandling du har brug for. Din læge og care manager har mulighed for at søge råd hos en psykiater, der er tilknyttet projektet. Dine ønsker er helt centrale for, hvilken behandling du vil få.

Behandling i COLLABI Flex kan indebære en eller flere af disse tilbud:

  • Samtaler hos din care manager minimum hver 14. dag

  • Skriftligt materiale om din sygdom

  • Undervisning om angst og depression og værktøjer til at håndtere din sygdom med din care manager

  • Samtaleterapi med din care manager

  • Medicinsk behandling

Hvis du har brug for mere eller anden behandling kan du blive henvist til psykolog, praktiserende speciallæge i psykiatri eller hospitalspsykiatrien

Opfølgning til forskningen

For at se hvordan behandlingen virker (både sædvanlig og efter Collabri Flex modellen) vil du 6 måneder efter du er kommet med i projektet modtage en mail med endnu et spørgeskema. Din besvarelse er vigtig for forskningen!

Orientering til Collabri Flex deltagere:

Det er besluttet at gennemføre tillægsanalyser til det oprindelige Collabri Flex projekt. Det indebærer at vi indhenter yderligere registerdata som vi ikke tidligere har oplyst deltagerne om.

Vi skal derfor orientere om indhentelse af data fra danske registre til yderligere analyser i projektet.

Data omfatter

  • Oplysninger om behandling i primærsektoren, dvs. egen læge, privatpraktiserende psykiater og psykologordningen.

  • Gentagelse af indhentelse af oplysninger om beskæftigelse ved 18 måneder


Anonymitet og datasikkerhed

Al information om dig bliver behandlet fortroligt, og vil være fuldkomment anonymiseret i projektets offentliggjorte resultater. Det betyder, at man ikke kan forbinde dig personligt med diagnose, behandling og virkning.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og vælge ikke at deltage i projektet. Du behøver ikke at give nogen undskyldning eller forklaring.

Du kan altid ringe og høre mere

Du er velkommen til at spørge din læge eller care manager hvis du vil vide mere om projektet inden du vælger om du vil være med.

Du kan også ringe eller skrive  til projektet på:

Telefon: 38 64 01 00

Mail: rhpadm-collabri@regionh.dk
Redaktør