Deltag i vores forskning

Forskningsprojekter i NEAD Group finder sted på:


Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Edel Sauntes Allé 10

2100 København Ø

Kort Psykiatrisk Center København opg. 62.png


Læs mere om vores aktuelle forskningsprojekter nedenforEPO-behandling af hukommelses- og koncentrationsbesvær (PreTEC-EPO)

Hvem henvender undersøgelsen sig til?

Undersøgelsen henvender sig til personer, som oplever hukommelses- og koncentrationsbesvær ("kognitive vanskeligheder") i hverdagen. 


Hvad er formålet med undersøgelsen?

Mange mennesker med depression eller bipolar lidelse (depression og mani) oplever hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Disse kognitive vanskeligheder forekommer også hos nogle raske personer som følge af forskellige forhold (f.eks. langvarig stress, udbrændthed eller at være slægtning til personer med bipolar lidelse, depression, skizofreni eller demenssygdomme). 

Hukommelses- og koncentrationsbesvær kan give udfordringer på arbejdet og bidrage til stress i hverdagen.

I dag findes der ingen behandling for hukommelses- og koncentrations-besvær ved depression, bipolar lidelse eller langvarig stress. Behandling med hormonet EPO har dog vist lovende resultater.


I PreTEC-EPO-projektet undersøger vi effekten af 12 ugers EPO-behandling hos personer med bipolar lidelse eller depression samt raske personer med hukommelses- og koncentrationsbesvær.


Hvad indebærer deltagelse i undersøgelsen?

I undersøgelsen modtager man ugentlige indsprøjtninger af enten EPO eller saltvand i 12 uger. Ved disse ugentlige behandlinger tager vi også blodprøver, og du bliver undersøgt af en læge, for at vi løbende kan sikre, at dine blodtal ligger inden for normalområdet, og du ikke oplever bivirkninger.

Foruden de ugentlige besøg skal alle deltagere lave nogle opgaver om hukommelse og koncentration samt udfylde spørgeskemaer før, under og efter behandlingsforløbet. Man får også lavet funktionel MR-skanning af hjernen to gange i forløbet.


Hvor finder undersøgelsen sted?

Undersøgelsen gennemføres på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet


Kan jeg være med?

Du kan deltage i projektet, hvis du:

  • Oplever hukommelses- og koncentrationsbesvær

  • Er mellem 18 og 65 år

  • Er fysisk rask (ikke har hjertekarsygdom, sukkersyge, kræft eller har haft blodprop)

  • Er ikke-ryger

  • Ikke er overvægtig (BMI>30 eller vægt >95 kg.)

  • Taler flydende dansk

Læs dette dokument for mere information:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSkriftlig deltagerinformation_Patienter_november 2020.pdf

Ved ønsket deltagelse kontaktes:Andreas Elleby Jespersen

andreas.elleby.jespersen@regionh.dkKamilla Miskowiak

Professor

kamilla.miskowiak@regionh.dk


 


Følelsesmæssig kognitiv træning til forebyggelse af fødselsdepression (PACT)

Hvem henvender undersøgelsen sig til? 

Undersøgelsen henvender sig til gravide kvinder, som har oplevet depression samt gravide og ikke-gravide kvinder uden aktuel eller tidligere psykisk lidelse.

 

Hvad er formålet med undersøgelsen

Årsagen til fødselsdepression er meget kompleks, men en anderledes måde at fortolke og respondere på følelsesmæssige baby-signaler kan markere en øget sårbarhed for fødselsdepression. Formålet er at undersøge, om en intensiv computerbaseret psykologisk behandling målrettet følelsesmæssig kognitiv processering af baby-signaler kan forebygge risiko for fødselsdepression hos gravide med tidligere depressioner. Undersøgelsen vil også afklare, om der er forskel i processering af baby-signaler hos gravide kvinder med tidligere depressioner sammenlignet med raske gravide, og raske gravide sammenlignet med ikke-gravide kvinder.

 

Hvad indebærer deltagelse i undersøgelsen?

Undersøgelsen finder sted i tredje trimester og indebærer besøg på Rigshospitalet til psykologiske undersøgelser og, for gravide med tidligere depressioner, computerbaserede træningssessioner af ca. 1½-2 timers varighed. Ved besøgene gennemgår vi interview, spørgeskemaer og computeropgaver. Seks måneder efter fødslen vil du blive ringet op af psykolog Anne Juul Bjertrup, som vil interviewe dig omkring, hvordan du har haft det i de første måneder efter fødslen, og du vil få tilsendt et link til at udfylde et spørgeskema online.

 

Kan jeg være med

Du kan deltage, hvis du enten a) er gravid og har oplevet mindst en tidligere depression, b) er gravid og aldrig har haft en psykisk lidelse eller c) ikke er og aldrig har været gravid og aldrig har haft en psykisk lidelse. For at deltage skal du være fyldt 18 år, tale flydende dansk og i det væsentlige være fysisk rask.

Din deltagelse i undersøgelsen er meget værdifuld og en stor hjælp for os i vores arbejde med at forbedre den fremtidige hjælp til gravide i risiko for fødselsdepression.

 

Læs disse dokumenter for mere information:

ikke-gravid Deltagerinformation PACT.pdf

PACT Deltagerinformation HC gravide (002).pdf

PACT Deltagerinformation gravide tidl depression.pdf

 

Hvis du er interesseret i at deltage kan du kontakte: 

 

Anne Juul Bjertrup

anne.juul.bjertrup@regionh.dk

 


Kamilla Miskowiak

kamilla.miskowiak@regionh.dk   

Redaktør