​​​​​

Deltag i vores forskning

Forskningsprojekter i NEAD Group finder sted på:


Psykiatrisk Center København, Frederiksberg

Hovedvejen 17, 1. sal

2000 Frederiksberg
Læs mere om vores aktuelle forskningsprojekter nedenforKunstig højdetræning til forbedring af hjernens regenerative processer og kognitive funktioner (ALTIBRAIN)

Hvem henvender undersøgelsen sig til?

Undersøgelsen henvender sig til raske personer samt til personer med bipolar lidelse (depression og mani) eller depression, som oplever hukommelses- og koncentrationsbesvær ("kognitive vanskeligheder") i hverdagen.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Mange mennesker vil på et tidspunkt i livet opleve kognitive vanskeligheder, såsom hukommelses- og koncentrationsbesvær, enten som følge af psykisk eller neurologisk lidelse (herunder demens), arbejdsrelateret stress, aldring eller COVID-19. Men på nuværende tidspunkt findes der ingen behandling med langvarig og solid effekt. Hukommelses- og koncentrationsbesvær kan give store udfordringer i hverdagen såsom besvær med at gennemføre uddannelse, overkomme arbejdsmæssige krav eller at indgå i sociale sammenhænge. Det er derfor vigtigt at udvikle effektive behandlingstilbud til mennesker med kognitive vanskeligheder.

Undersøgelser af både mennesker og dyr har vist gavnlig effekt på genvinding af bevægelsesevnen efter rygradsskade ved inhalering af 'tynd luft', dvs. luft med moderat reduceret iltindhold fra 21% (som ved havets overflade) til 9-16% (svarende til 2100-6700 meters højde). Man har også vist gavnlig effekt på kognition af reduktion af iltniveauet i kombination med fysisk træning hos ældre personer og hos mennesker med Alzheimers sygdom.

Formålet med dette projekt er derfor at undersøge, om 'tynd luft' kombineret med kognitiv træning på en iPad kan forbedre kognitive funktioner hos raske personer og personer med bipolar lidelse eller depression og kognitive vanskeligheder. Vi vil også undersøge det hjernemæssige grundlag for sådanne kognitive forbedringer med brug af hjerneskanninger. Undersøgelsens resultater kan give os indsigt i nogle vigtige processer, der understøtter hjernens regenerative egenskaber og kognitive funktioner. Dette kan få betydning for den fremtidige behandling for kognitive vanskeligheder.


Hvad indebærer deltagelse i undersøgelsen?

I undersøgelsen modtager man 1 af 2 slags kognitiv træning i et lokale med 1 af 2 iltindhold i luften (21% svarende til iltniveauet ved havets overflade eller 12% svarende til 4400 meters højde). Disse behandlinger vil foregå 3,5 timer dagligt, 6 dage om ugen i 3 uger. Du vil modtage behandlingen sammen med 2-3 andre personer, hvor I sidder ved hver jeres skrivebord og laver kognitiv træning på en iPad. 

Før undersøgelsens begyndelse skal man lave nogle opgaver om hukommelse og koncentration, udfylde spørgeskemaer og få lavet en funktionel MR-skanning af hjernen. Nogle af undersøgelsens deltagere skal også have lavet en PET-skanning. Du skal også have taget blodprøver nogle gange undervejs i undersøgelsen.

Hvor finder undersøgelsen sted?

Undersøgelsen gennemføres på Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Kan jeg være med?

Du kan deltage, hvis du taler flydende dansk, er ikke-ryger, er fysisk rask (ikke har neurologisk lidelse, hjertekarsygdom, diabetes, har haft blodprop osv.) og enten a) er mellem 18-35 år og ikke har nuværende eller tidligere psykisk lidelse eller b) er mellem 18-65 år, har bipolar lidelse eller depression og har kognitive vanskeligheder.


Læs dette dokument for mere information:

SkriftligDeltagerinformation_Patienter.pdf

SkriftligDeltagerinformation_RaskeDeltagere.pdf


Ved ønsket deltagelse kontaktes:


Viktoria Damgaard

viktoria.damgaard.01@regionh.dkJohanna Mariegaard

johanna.mariegaard@regionh.dkKamilla Miskowiak
Professor

kamilla.miskowiak@regionh.dk


 


Følelsesmæssig kognitiv træning til forebyggelse af fødselsdepression (PACT)

Hvem henvender undersøgelsen sig til? 

Undersøgelsen henvender sig til gravide kvinder, som har oplevet depression samt gravide og ikke-gravide kvinder uden aktuel eller tidligere psykisk lidelse.

 

Hvad er formålet med undersøgelsen

Årsagen til fødselsdepression er meget kompleks, men en anderledes måde at fortolke og respondere på følelsesmæssige baby-signaler kan markere en øget sårbarhed for fødselsdepression. Formålet er at undersøge, om en intensiv computerbaseret psykologisk behandling målrettet følelsesmæssig kognitiv processering af baby-signaler kan forebygge risiko for fødselsdepression hos gravide med tidligere depressioner. Undersøgelsen vil også afklare, om der er forskel i processering af baby-signaler hos gravide kvinder med tidligere depressioner sammenlignet med raske gravide, og raske gravide sammenlignet med ikke-gravide kvinder.

 

Hvad indebærer deltagelse i undersøgelsen?

Undersøgelsen finder sted i tredje trimester og indebærer besøg på Rigshospitalet til psykologiske undersøgelser og, for gravide med tidligere depressioner, computerbaserede træningssessioner af ca. 1½-2 timers varighed. Ved besøgene gennemgår vi interview, spørgeskemaer og computeropgaver. Seks måneder efter fødslen vil du blive ringet op af psykolog Anne Juul Bjertrup, som vil interviewe dig omkring, hvordan du har haft det i de første måneder efter fødslen, og du vil få tilsendt et link til at udfylde et spørgeskema online.

 

Kan jeg være med

Du kan deltage, hvis du enten a) er gravid og har oplevet mindst en tidligere depression, b) er gravid og aldrig har haft en psykisk lidelse eller c) ikke er og aldrig har været gravid og aldrig har haft en psykisk lidelse. For at deltage skal du være fyldt 18 år, tale flydende dansk og i det væsentlige være fysisk rask.

Din deltagelse i undersøgelsen er meget værdifuld og en stor hjælp for os i vores arbejde med at forbedre den fremtidige hjælp til gravide i risiko for fødselsdepression.

 

Læs disse dokumenter for mere information:

ikke-gravid Deltagerinformation PACT.pdf

PACT Deltagerinformation HC gravide (002).pdf

PACT Deltagerinformation gravide tidl depression.pdf

 

Hvis du er interesseret i at deltage kan du kontakte: 

 

Anne Juul Bjertrup

anne.juul.bjertrup@regionh.dk

 


Kamilla Miskowiak

kamilla.miskowiak@regionh.dk   

Redaktør