Byggeriet lige nu

Her kan du løbende følge med i byggeriet og finde information om kommende aktiviteter.

Nedtælling til rejsegildet

Det er bare et år siden, at første spadestik til den nye retspsykiatri ceremonielt blev taget 13. april 2018.

Nu er råhuset næsten rejst, og håndværkerne fra LM Byg og deres underentreprenører kan se enden på jobbet. Betonarbejdet er stort set overstået, og sidste betonelement bliver sat inden sommerferien.

Bedriften markeres med rejsegilded. 13. juni, kl. 12.00. Her giver bygherren, som det sig hør og bør, en øl og en pølse til de håndværkere, der har rejst huset. Snart er de videre til nye byggepladser.

Våd marts

Byggeriet har gennemgående været begunstiget af godt vejr. Den våde marts kunne byggefolket dog godt have undværet. Nedbør forvandler hurtigt den lerede og stærkt skrånende byggegrund til et slemt pløre – og nedbør kom der meget af i den vådeste marts i mands minde.

Byggepladsen har derfor måttet bruge mange resurser på at fjerne vand og holde byggepladsvejene farbare. Femten pumper har konstant pumpet vand væk fra pladsen, lige som det har været nødvendigt at tilkøre grus på byggepladsvejene. 

Den skrånende, lerede grund er en stadig udfordring, og man må løbende regulere terrænfaldet, så det ikke skråner for meget, hvor der arbejdes.

Nu kommer de øvrige håndværk

Snart bliver trængsel den næste udfordring.

I takt med at råhuset står færdigt, bliver der plads til de tekniske entreprenører og øvrige håndværksfag.

Lukningsentreprenøren er allerede i fuld gang med at forsegle tagene, efterhånden som sengeenhederne frigives af råhusentreprenøren, og nu er vinduesmontagen også påbegyndt. Mod de indre gårdhaver er man samtidig gået i gang med at montere de indvendige gårdfacader og glaspartier.

Næste rykind kommer i juli, hvor den indvendige aptering påbegyndes med undergulve, lofter og skillevægge. Og hvor ikke mindst de tekniske fag kommer på banen med deres installationer.

I byggeledelsen forbereder man sig grundigt på at koordinere de mange aktiviteter. Det vil ske gennem en rullende procesplanlægning, hvor de forskellige entreprenører selv aktivt er med til at tilrettelægge aktiviteterne og klarmelde til de næste ved ugentlige tavlemøder efter principperne i lean construction.(Droneoptagelse: Martin Budig)Maj 2019: Råhusentreprenøren LM Byg er færdig med de to nordlige sengeenheder (til højre), hvor lukningensentreprenøren Georg Berg nu er i fuld gang med at montere vinduer i facaderne. Elementmontagen koncentrerer sig nu om den tredje sengeenhed øverst til venstre. Forrest til venstre bliver der støbt gulv over Multihallen, så man oven på den kan komme i gang med at montere den fjerde og sidste sengeenhed. April 2019: Der er nu kommet dæk over multihallen (vestre side, forrest), så man snart kan begynde at opføre sengeenheden oven på. Øverst til venstre og til højre i byggeriet er råhusentreprenøren i fuld gang med at montere baderumskabiner og vægge på to andre sengeenheder, men den fjerde sengeenhed (forrest til højre) allerede er overgivet til lukningsentreprenøren, som lige straks begynder at montere vinduer. November 2018: I begyndelsen af november indledtes montagen af vægelementer på det første sengeafsnit nederst til højre, mens væggene er rejst om multihallen nederst til venstre.


August 2018: Bygningerne begynder så småt at tage form


JUNI 2018: Konturerne af den nye retspsykiatri tager form. MAJ 2018: Råhusentreprenøren LM Byg i gang med at udstøbe de første fundamenter og bundplader – bl.a. til service- og teknikafsnittet til højre i billedet. I det store hul nederst på byggepladsen er man i gang med at ramme pæle til den kommende multisal. Allernederst i billedet oplag af muldjord, der er afgravet fra byggepladsen og køres på igen, når byggeriet er færdigt. 


skt hans_spadestik_lores.jpg

13. APRIL 2018: Der skulle fire til at tage det første spadestik en solrig forårsdag i april. Fra venstre: Psykiatridirektør Martin Lund, formand for den politiske følgegruppe Finn Rudaizky, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og Roskilde-borgmester Joy Mogensen (Foto: Lars K Engelgaard)


Redaktør