Byggeriet lige nu

Her kan du løbende følge med i byggeriet og finde information om kommende aktiviteter.


Juli 2019: Råhuset er i det store og hele færdigt og klar til aptering. De to nordligste sengeenheder er allerede lukkede med vinduer og tagmembraner, og murerne er i fuld gang med at opmure de udvendige vægge i gule sten. Nu går de indvendige håndværksfag i gang med gulve, skillevægge og installationer. (Droneoptagelse: Martin Budig)

(Droneoptagelse: Martin Budig)Maj 2019: Råhusentreprenøren LM Byg er færdig med de to nordlige sengeenheder (til højre), hvor lukningensentreprenøren Georg Berg nu er i fuld gang med at montere vinduer i facaderne. Elementmontagen koncentrerer sig nu om den tredje sengeenhed øverst til venstre. Forrest til venstre bliver der støbt gulv over Multihallen, så man oven på den kan komme i gang med at montere den fjerde og sidste sengeenhed. April 2019: Der er nu kommet dæk over multihallen (vestre side, forrest), så man snart kan begynde at opføre sengeenheden oven på. Øverst til venstre og til højre i byggeriet er råhusentreprenøren i fuld gang med at montere baderumskabiner og vægge på to andre sengeenheder, men den fjerde sengeenhed (forrest til højre) allerede er overgivet til lukningsentreprenøren, som lige straks begynder at montere vinduer. November 2018: I begyndelsen af november indledtes montagen af vægelementer på det første sengeafsnit nederst til højre, mens væggene er rejst om multihallen nederst til venstre.


August 2018: Bygningerne begynder så småt at tage form


JUNI 2018: Konturerne af den nye retspsykiatri tager form. MAJ 2018: Råhusentreprenøren LM Byg i gang med at udstøbe de første fundamenter og bundplader – bl.a. til service- og teknikafsnittet til højre i billedet. I det store hul nederst på byggepladsen er man i gang med at ramme pæle til den kommende multisal. Allernederst i billedet oplag af muldjord, der er afgravet fra byggepladsen og køres på igen, når byggeriet er færdigt. 


skt hans_spadestik_lores.jpg

13. APRIL 2018: Der skulle fire til at tage det første spadestik en solrig forårsdag i april. Fra venstre: Psykiatridirektør Martin Lund, formand for den politiske følgegruppe Finn Rudaizky, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og Roskilde-borgmester Joy Mogensen (Foto: Lars K Engelgaard)


Redaktør