Byggeriet lige nu

Her kan du løbende følge med i byggeriet og se billeder og dronefilm af tilblivelsen af Danmarks største retspsykiatri. Patienter og medarbejdere flytter ind i slut 2021.

Se dronefilm:
- Fra byggegrund til færdigt byggeri 2017-2021

Luftfotos af byggeriet 

Dronefilm og luiftfotos: Martin-design.dk

​​

September 2021: Byggeriet er færdigt. Tilbage udestår enkelte færdiggørelsesarbejder.


Maj 2021: Håndværkerne i gang med de sidste finisharbejder indvendigt  i den nye retspsykiatri og kan snart pakke sammen efter tre års arbejde.


Marts 2021: Over hundrede håndværkere er i fuld gang med at gøre ’Udsigten’ klar, så de første patienter kan flytte ind i slutningen af 2021.

 

November 2020: De udvendige byggearbejder er stort set afsluttede, men indvendig er der travlt. De sidste håndværksfag er kommet på banen – mens de første er på vej ud.

 

August 2020: Det begynder at se færdigt ud, og de udvendige byggearbejder er da også tæt på at være afsluttede. Men inde i bygningerne arbejdes der på højtryk for at få de to nordlige sengeenheder klar til nytår. Tag med på en flyvetur med dronen rundt i byggeriet i filmen herunder

Maj 2020: Oppe- og udefra fremstår byggeriet mere og mere færdigt. Næsten alle facader er nu opmurede. På taget er det store solcelleanlæg på plads, og der er plantet sedum på resten af tagene over de sydlige sengeenheder, hvor man også er ved at etablere de indre gårdhaver. Overalt er der på udvalgte steder – også på ankomstbygningen, som nu også er kommet til – tilføjet afvalmede tagpartier som en hilsen til det gamle Sct. Hans. Indvendig bliver der arbejdet overalt. 

 

 

Februar 2020: Byggeriet på Psykiatrisk Center Sct. Hans er gået ind i sit sidste år, og der er fuld gang på byggepladsen, hvor 140 håndværkere lige nu er i gang. Tag med på en flyvetur med dronen rundt i byggeriet i filmen ovenover.


Januar 2020: Sengeenhederne er nu lukkede, og der er kommet grønt på taget. Der er godt gang i det indvendige installations- og tømrerarbejde i de to nordlige sengeenheder, mens gulvene er ved at blive støbt i de to sydlige sengeenheder.

Oktober 2019: Hele råhuset er nu rejst. Tagdækkerne har travlt med at svejse membraner, så huset er lukket og tørt inden vinteren.


Juli 2019: Råhuset er i det store og hele færdigt og klar til aptering. De to nordligste sengeenheder er allerede lukkede med vinduer og tagmembraner, og murerne er i fuld gang med at opmure de udvendige vægge i gule sten. Nu går de indvendige håndværksfag i gang med gulve, skillevægge og installationer. 


Maj 2019: Råhusentreprenøren LM Byg er færdig med de to nordlige sengeenheder (til højre), hvor lukningensentreprenøren Georg Berg nu er i fuld gang med at montere vinduer i facaderne. Elementmontagen koncentrerer sig nu om den tredje sengeenhed øverst til venstre. Forrest til venstre bliver der støbt gulv over Multihallen, så man oven på den kan komme i gang med at montere den fjerde og sidste sengeenhed. 

 

April 2019: Der er nu kommet dæk over multihallen (vestre side, forrest), så man snart kan begynde at opføre sengeenheden oven på. Øverst til venstre og til højre i byggeriet er råhusentreprenøren i fuld gang med at montere baderumskabiner og vægge på to andre sengeenheder, men den fjerde sengeenhed (forrest til højre) allerede er overgivet til lukningsentreprenøren, som lige straks begynder at montere vinduer. 


November 2018: I begyndelsen af november indledtes montagen af vægelementer på det første sengeafsnit nederst til højre, mens væggene er rejst om multihallen nederst til venstre.


August 2018: Bygningerne begynder så småt at tage form.


Juni 2018: Konturerne af den nye retspsykiatri tager form. 


Maj 2018: Råhusentreprenøren LM Byg i gang med at udstøbe de første fundamenter og bundplader – bl.a. til service- og teknikafsnittet til højre i billedet. I det store hul nederst på byggepladsen er man i gang med at ramme pæle til den kommende multisal. Allernederst i billedet oplag af muldjord, der er afgravet fra byggepladsen og køres på igen, når byggeriet er færdigt. 


13. April 2018: Der skulle fire til at tage det første spadestik en solrig forårsdag i april. Fra venstre: Psykiatridirektør Martin Lund, formand for den politiske følgegruppe Finn Rudaizky, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og Roskilde-borgmester Joy Mogensen (Foto: Lars K Engelgaard)

Redaktør