Byggeriet lige nu

Her kan du løbende følge med i byggeriet og finde information om kommende aktiviteter.

Der bygges over det hele

Nu går det stærkt!

Allerede inden Jul blev råhusentreprenøren færdige med den første af de fire sengeenheder ud mod vest og Boserupvej. Nu bygger man på de to næste, der hurtigt rejser sig i hver sin ende af byggepladsen op mod Lindegårdsparken og Sankt Hans Øst. Som de tager form, oplever man tydeligt, hvordan den nye retspsykiatri vil fremstå i forskudte niveauer, faldende mod vest.

Som det ses sidst i dronefilmen (fra ca. 1.17) blev også multihallen lukket, da LM Byg sidst i januar monterede de enorme dækelementer, der spænder over hele hallens bredde. Oven på det kan man snart begynde montagen af den sidste af de fire sengeenheder.

Forrest er kælderetagen under ankomstbygningen færdig og lukket – og det samme er lige straks de underjordiske forbindelsesgange herfra ud i sengeafsnittene, så der kan genåbnes en byggepladsvej ind i det åbne område midt i byggeriet – den fremtidige aktivitetshave.

Det bliver nødvendigt, da den vestlige adgangsvej fra Boserupvej nu er lukket. Her er installationsentreprenøren nemlig gået i gang med at lægge kloak- og forsyningsledninger – fjernvarme og køl. Andre steder bakser man med de enorme underjordiske ventilationskanaler til sengeafsnittene.

Også lukningsentreprenøren er nu på banen – i første omgang med at forsegle taget på det færdigmonterede sengeafsnit 1. Næste skridt her bliver vinduesmontagen, der er programsat til at begynde i april. Når huset er lukket, er der fri bane for tømrer og gulvlægger, lige som murerne kan gå i gang med de udvendige mure.

Samlet set skrider byggeriet frem efter tidsplanen – godt hjulpet også af den forholdsvis milde vinter, som kun enkelte gange har drillet entreprenørerne. Største problem har været nedbøren, der hurtigt forvandler det lerede og forholdsvis våde terræn til pløre.

Byggeleder Søren Nielsen fra MOE er da også godt tilfreds: "Fremdriften kan vi ikke klage over. Ethvert byggeri har sine udfordringer, det har vi også, for det er jo et ganske komplekst byggeri. Men der er en god ånd på pladsen og et rigtig godt samarbejde – også med de nye entreprenører, der nu er kommet på banen. Nu ser vi frem til at tage imod de øvrige håndværksfag i løbet af foråret og sommeren!" 


(Droneoptagelse: Martin Budig)Februar 2019: Der er nu kommet dæk over multihallen (vestre side, forrest), så man snart kan begynde at opføre sengeenheden oven på. Øverst til venstre og til højre i byggeriet er råhusentreprenøren i fuld gang med at montere baderumskabiner og vægge på to andre sengeenheder, men den fjerde sengeenhed (forrest til højre) allerede er overgivet til lukningsentreprenøren, som lige straks begynder at montere vinduer. November 2018: I begyndelsen af november indledtes montagen af vægelementer på det første sengeafsnit nederst til højre, mens væggene er rejst om multihallen nederst til venstre.


August 2018: Bygningerne begynder så småt at tage form


JUNI 2018: Konturerne af den nye retspsykiatri tager form. MAJ 2018: Råhusentreprenøren LM Byg i gang med at udstøbe de første fundamenter og bundplader – bl.a. til service- og teknikafsnittet til højre i billedet. I det store hul nederst på byggepladsen er man i gang med at ramme pæle til den kommende multisal. Allernederst i billedet oplag af muldjord, der er afgravet fra byggepladsen og køres på igen, når byggeriet er færdigt. 


skt hans_spadestik_lores.jpg

13. APRIL 2018: Der skulle fire til at tage det første spadestik en solrig forårsdag i april. Fra venstre: Psykiatridirektør Martin Lund, formand for den politiske følgegruppe Finn Rudaizky, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og Roskilde-borgmester Joy Mogensen (Foto: Lars K Engelgaard)


Redaktør