Byggeriet lige nu

Her kan du løbende følge med i byggeriet og finde information om kommende aktiviteter.

  • Råhusentreprenøren LM Byg arbejder over hele pladsen med såvel jordarbejder, fundamenter, betonstøbninger og elementmontage.  Grunden er terrasseret, så man klart fornemmer, hvordan byggeriet lægger sig i forskudte niveauer ned mod vest. Man arbejder nu hen imod at sammenbygge de fire sengeafsnit på fundamentniveau, så de bliver klar til elementmontagen.
  • I byggeriets sydvestlige hjørne er der allerede rejst vægge omkring den kommende servicebygning, og man er i gang med at isolere dem udvendigt og fylde op med jord. Primo september lægges de første etagedæk, hvorefter man kan påbegynde elementmontagen i det sengeafsnit, der bygges oven på.
  • I det nordvestlige hjørne støbes væggene til den kommende multihal in situ – på stedet. Der udstøbes endnu en bundplade oven på den allerede etablerede. Efterfølgende gøres også her klar til det sengeafsnit, der skal bygges oven på.
  • I byggeriets østlige del er man i gang med at etablere de servicegange, der skal forbinde byggeriets to arme. De tildækkes herefter med jord, så man let kan komme til arealet mellem de to arme, der bliver vigtig for byggelogistikken, når de andre håndværksfag begynder at støde til.
  • Teknikentreprenørerne Wicotec Kirkebjerg (VVS) og Caverion (ventilation) er allerede så småt på vej ind – i første omgang for at etablere de ledninger og rørføringer, der skal i jorden.
September 2018
(Droneoptagelse: Martin Budig)August 2018: Bygningerne begynder så småt at tage form


JUNI 2018: Konturerne af den nye retspsykiatri tager form. MAJ 2018: Råhusentreprenøren LM Byg i gang med at udstøbe de første fundamenter og bundplader – bl.a. til service- og teknikafsnittet til højre i billedet. I det store hul nederst på byggepladsen er man i gang med at ramme pæle til den kommende multisal. Allernederst i billedet oplag af muldjord, der er afgravet fra byggepladsen og køres på igen, når byggeriet er færdigt. 


skt hans_spadestik_lores.jpg

13. APRIL 2018: Der skulle fire til at tage det første spadestik en solrig forårsdag i april. Fra venstre: Psykiatridirektør Martin Lund, formand for den politiske følgegruppe Finn Rudaizky, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og Roskilde-borgmester Joy Mogensen (Foto: Lars K Engelgaard)


Redaktør