Byggeriet lige nu

Her kan du løbende følge med i byggeriet og finde information om kommende aktiviteter.

Region Hovedstaden har 10. januar 2018 indgået entreprisekontrakter med de entreprenører, der vandt licitationen 27. september 2017. Se her hvem der skal bygge den nye retspsykiatri Sct. Hans.

Byggeriet sættes i gang i begyndelsen af april. Lige nu klargøres byggegrunden, muldlaget rømmes af – og i begyndelsen af marts 2018 begynder Hoffmann at etablere byggepladsen, indhegne området og anlægge køreveje og skurby.

Adgangen til byggepladsen vil ske fra Boserupvej, hvor hovedporten etableres ved Lindegårdsparken. Entreprenørerne får P-plads på hjørnet mod Boserupvej.

Byggestarten markeres med et første spadestik i begyndelsen af april. Den endelige dato er endnu ikke fastlagt.


Redaktør