Kunst - Olafur Eliassion

​Kunstprojektet, udført af Olafur Eliasson, består af 2 uafhængige elementer nedenfor oplistet i den af Psykiatrien Sct. Hans, prioriterede rækkefølge. 'Et loft af lys' er placeret under de to udkragede sengeenheder mod aktivitetshaven, og ' Den cirkulære sti' er placeret som integreret element i aktivitetshaven.

Det afsatte budget til kunst vil ikke fuldt ud kunne dække begge elementer, og der skal, hvis begge ønskes gennemført, tilføres ekstra midler fra fx fonde.

For yderligere information og tegningsmateriale henvises til NRSH_X_Co8_Artwork by Olafur Eliasson.

Olafur Eliassons projektforslag til Ny Retspsykiatri Sct. Hans består af to atmosfæreskabende kunstværker med terapeutisk potentiale: et loftsudhængi det fri, der forbinder faciliteterne indenfor med den store fælleshave, samt en cirkulær sti, der løber gennem haven.

Værkerne opfordrer til uformel interaktion mellem patienter og deres omgivelserog skaber bløde overgange mellem livet indenfor og på udendørsarealerne.

Et loft af lys - første prioritet

Det første kunstværk består af specielt udformede, sekskantede fliser, hver 1 meter i diamenter, der installeres i loftsudhæng, som overdækker to udendørs aktivitetsområder. Tilsammen danner fliserne et stort, organisk mønster. En lyskilde, der kun er synlig fra én vinkel, er integreret i hver af fliserne. Lyset, der strømmer ned fra loftet, ændrer derved karakter, alt efter om beskueren går ind i bygningen eller ud af den igen. Denne lysændring dæmperkontrasten mellem indendørs belysning og dagslyset udenfor. Der skabes dermed en blød overgang mellem de to situationer, hvorved patienter opfordres til at benytte sig af haven. Lysintensiteten i loftsudhænget kan justeres alt efter årstid, sådan at den bløde overgang mellem indre og ydre sikres året rundt.


Den cirkulære sti - anden prioritet

Det andet kunstværk består af en cirkulær sti, omkranset af buegange med potter med årstidens planter. Stien, der er placeret i den store fælleshave, er udformet til at stimulere de besøgendes og patienternes sanser under en fredelig gåtur. Ved vandring gennem buegangene indhylles man i planternes duft. Selve stien består af en række forskellige materialer, der ligeledes stimulerer sanserne: vulkansk sten, mos, vand og stentrin. Stien, der er nænsomt indlejret i havelandskabet, fører brugerne gennem en passage, hvor jordunderlaget rejser sig til vægge, der skaber en følelse af at være omsluttet, holdt – en følelse af sikkerhed. Det er tanken, at sti og buegange skaber en  umiddelbar fornemmelse for proces og forandring, såvel som følelsen af at være forbundet med og holdt af naturen.Redaktør