​Klik her for større version af tegningen.

Det bygger vi

Den nye retspsykiatri opføres langs Lindegårdsparken vest for det gamle øst-kompleks (Tofteparken), som huser dele af den nuværende retspsykiatri. 

Fremtidens retspsykiatri på Sct. Hans

Nybyggeriet vil udadtil fremstå som et lavt og relativ kompakt bygningskompleks, der indlejrer sig i det stærkt skrånende terræn. Mellem byggefeltets sydøstlige og nordvestlige hjørne falder grunden fjorten meter, og landskabets topografi indarbejdes i byggeriet på en måde, så grund og bygning 'skruer' sig ind i hinanden. Denne disponering bevirker sammen med terrænfaldet, at der mange steder fra det lukkede hospital bliver udsyn til Roskilde Fjord.

Indadtil åbner det kompakte byggeri sig op i indre oaser. Patienternes stuer er alle orienterede ud mod indre gårdhaver. Stuernes havefacade er designede, så de via vinduer og lysskakte trækker masser af dagslys ind i rummet.

Midt i bebyggelsen trækker 'Aktivitetshaven' den omgivende natur ind i bebyggelsen. Det kileformede haveanlæg er på størrelse med en fodboldbane. Her bliver der plads til ophold, boldspil og udendørs træningsredskaber.

Overskueligt, venligt og aktiverende

Den nye retspsykiatri får plads til 126 patienter. Men for den enkelte patient vil det ikke virke stort og uoverskueligt. De mange enestuer fordeles på fire næsten identiske sengeafdelinger, der hver igen er opdelt i to afsnit om hver sin gårdhave.  Disponeringen skaber en overskuelig hjemlighed om de enkelte sengeafsnit – og optimerer samtidig personaledækningen, idet to afsnit kan deles om det samme personale.

En overdækket havegang langs den fælles aktivitetshave binder de fire sengeafsnit sammen – og giver samtidig adgang til de mange forskellige aktivitetstilbud som perler på en snor. Kulturhus, musik- og multirum samt en stor sports- og multihal med adgang til fitness-område, terapibassin og sanserum bliver nogle af tilbuddene til patienterne på den ny retspsykiatri Sct. Hans.

Integreret sikring

Den helende arkitektur og de mange faciliteter ændrer dog ikke ved, at der er tale om en retspsykiatri – en lukket behandlingsinstitution for psykisk syge, der har begået kriminalitet og er idømt en behandlingsdom i stedet for en almindelig afsoningsdom, eller for sigtede under udredning eller mentalundersøgelse.

Al adgang til retspsykiatrien sker gennem kontrollerede og videoovervågede indgangssluser, som fysisk er afskåret fra selve patientområderne. For patienter og pårørende sker al adgang gennem ankomstbygningen..

Den nødvendige sikring er derudover integreret i byggeriets design, så den hverken for patienterne eller udefra vil opleves anmasende. Kun ved aktivitetshaven vil den 4,5 meter høje 'perimeter', der omkranser bebyggelsen, have karakter af en mur. Resten af vejen rundt dannes den af bygningernes facader mod omverdenen, som nok rummer vinduer, men ingen oplukkelige elementer.

Murværket vil samtidig knytte nybyggeriet til det historiske Sct. Hans. Arkitekterne har foreskrevet en teglsten, der i farve og karakter ligner de patinerede teglfacader på Østhospitalets 140 år gamle bygningskompleks. 


Teglsten på de 140 år gamle bygninger på Sct. Hans.


Fakta om NRSH - Ny Retspsykiatri Sct. Hans

NRSH vil fra 2021 huse Region Hovedstadens retspsykiatriske behandlingsfunktion.

Nybyggeriet rummer 126 sengestuer, heraf to for patienter med særlige fysiske handicap samt otte 'multifunktions-stuer' for bariatriske (overvægtige) patienter. Desuden ankomsthus, behandlings-, personale- og kontorfaciliteter, fritids- og motionsområder mv. I alt 20.600 etagemeter.

Byggesum: 0,7 mia. kr. (2021 PL)

Byggeriet udføres i fagentreprise (se leverandøroversigt). Byggeriet er påbegyndt forår 2018 med forventet aflevering primo 2021.


Redaktør