Vision og baggrund


Med opførelsen af den nye retspsykiatri Sct. Hans er det Region Hovedstadens mål at tilbyde nye faciliteter, der kan bidrage til at fremme recovery-processen for de patienter, der skal tilbringe et længere forløb med behandling på stedet.

Det er i dag en kendt sag, at omgivelserne har stor indflydelse på patienternes psykiske velbefindende. Det nye byggeri skal fremstå lyst og venligt – med stort dagslysindfald og udearealer i umiddelbar nærhed af sengestuerne. Det skal samtidig give trygge rammer for integrerede og differentierede behandlingstilbud med plads til bevægelse og aktivitet – bl.a. i aktivitetshaven, den store multisal, terapibassinet og motionssale nær sengeenhederne.

KHR arkitekternes vinderforslag fra 2013 er efterfølgende blevet videreudviklet i samarbejde med personalet på Sct. Hans samt tidligere og nuværende patienter. I Region Hovedstadens Psykiatri ser vi frem til at kunne stille de nye faciliteter til rådighed for brugerne, når byggeriet er helt færdigt i 2021.

Baggrund og finansiering

Hovedstadsregionens nye retspsykiatri er ét af de mange hospitalsbyggerier, der i disse år fornyer rammerne for såvel den somatiske som den psykiatriske sygehusbehandling i Danmark. Som sådant finansieres byggeriet delvist via de såkaldte kvalitetsfondsmidler, der fra 2009 er afsat til den store udbygning.

Staten betaler således de tre femtedele af de i alt 550 mio. kr., der er afsat til byggeriet af den nye retspsykiatri Sct. Hans. Regionen Hovedstaden betaler resten.