Byggepladsen går ind i opløbet

​De udvendige byggearbejder er stort set afsluttede, men indvendig er der travlt. De sidste håndværksfag er kommet på banen – mens de første er på vej ud.

Vent...


Som efterår bliver til vinter, nærmer byggeriet af hovedstadens nye retspsykiatri sig opløbssvinget.

Udvendigt er alle byggearbejder i det store og hele færdige, terrænarbejderne afsluttede og haveanlæggene klar til beplantning. Også tagene er færdige med den rødgrønne sedum-vegetation i vækst på alle de tagpartier, der ikke er dækket af solcelleanlæg eller de afvalmede tagopbygninger.

Men indvendig er der alle steder travlt. Flere end hundrede håndværkere fra en række forskellige firmaer og fag er fortsat i gang på byggepladsen.

Buske og træer må vente

I begyndelsen af november har underentreprenøren ROP A/S trukket sine anlægsmaskiner og medarbejdere hjem. De står for terrænarbejderne og var blandt de allerførste på pladsen. De bliver også nogle af de allersidste, når de til foråret kommer tilbage for at lave de afsluttende terrænreguleringer rundt om det færdige byggeri.

- Det har været en rigtig fin byggesag for os, fortæller Daniel Opiola, der er formand for en halv snes medarbejdere på opgaven: 

- Normalt er vi jo blot inde i den allertidligste fase, før de andre entreprenører kommer til. Det er sjældent, at vi som her får lov til at være med hele vejen igennem.


I de seneste måneder har ROP haft travlt med at anlægge de udvendige rum: de indre gårdhaver og den store centrale aktivitetshave også kaldet Parken. Der er etableret bærelag for belægninger og påkørt muld til beplantninger. Den stærkt hældende grund er terrasseret, der er etableret siddeplinte og trapper – og etableret et bugtet stiforløb ned til bunden af Parken, hvor der kommer boldbane.

I de indre gårdhaver har alt måttet hejses ind: muld og grus, de robuste siddemøbler, motionsredskaber mv. Parken har været nemmere at komme til. Til gengæld har mængderne også været større. Terrænreguleringen har omfattet 15.000 m3 råjord, og der er udlagt 6.000 m3 muld.

Buske og træer, belægninger og græs kommer først til foråret.


Håndværksfagene afleverer efter tur

Indvendig er der sat varme på bygningen, og de sidste entrepriser, gulvlægning og fast inventar er nu under opstart – i første omgang i de sydlige sengeenheder ud mod Boserupvej, som igennem hele byggeriet har været længst fremme.

I de nordlige sengeenheder 2 og 3 – ud mod Bistrup Allé – er råhusentreprenøren LM Byg endelig færdig med at udstøbe undergulvene, der har vist sig at volde byggeriet de største udfordringer.

Dermed kan LM Byg snart se enden på deres del af jobbet. De forventes som den første entreprenør at aflevere deres entreprise umiddelbart efter nytår.

Også lukningsentreprenør, murere og tømrere er ved at gøre sig færdige. Flisearbejder, lofter og dørkarme, akustik- og glasvægge forventes færdige i de to sydlige sengeenheder inden Jul. På samme vis færdiggør installationsfagene sig i etaper med de to sydlige sengeenheder først.

Rosinen i pølseenden er multihallen længst nede i byggeriets nordlige arm. Her er tømrerne ved at være færdige med lofterne, lige som vandbehandlingsanlægget til det kommende badebassin er monteret. Snart går murerne i gang med selve bassinet.

I byggeledelsen er man i gang med at forberede afleveringerne, entreprise for entreprise. Samtidig er man begyndt at planlægge commissioning-processen – den samordnede indregulering af alle tekniske anlæg – så den kan sættes i gang, når installationsfagene er helt færdige med de tekniske anlæg og forsyninger. Processen skal sikre, at alle installationer og anlæg fungerer som de skal, når byggeriet tages i brug.  

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor