Byggeriet ind i ny fase

​På byggepladsen ved Psykiatrisk Center Sct. Hans tager Region Hovedstadens nye retspsykiatri mere og mere form. Corona-krisen til trods har håndværkerne opretholdt den planlagte fremdrift hen over foråret, og byggeriet er trådt ind i en ny fase med fokus på den indvendige færdiggørelse.

Vent...

To år efter første spadestik er nogle af de største entrepriser nu ved at mande ned og snart forlade byggepladsen. Det gælder råhusentreprenøren LM Byg A/S med underentreprenører samt lukningsentreprenøren Georg Berg A/S. Murerne fra Hansen & Andersen A/S er også ved at være færdige udvendigt, dog blot for at blive afløst af flisemurerne, der skal i gang indvendigt.


På installationssiden er man også godt på vej. Det overordnede forsyningsnet i byggeriet er tæt på at være færdigt. Forsyningsselskabet Fors arbejder samtidig på Boserupvej med at lægge nye fjernvarmeledninger, og på el-siden er Radius ved at være klar til at montere transformere, så bygningen kan få permanent strøm.


Færdiggørelse i sigte

Også indvendigt skrider byggeriet hastigt frem.


Tættest på færdiggørelse er den sydvestlige sengeenhed 01. Her er installationsfagene næsten færdige – kun slutmontagen af brugsinstallationer, armaturer, kontakter mv. udestår. Snart kan man gå i gang med at indregulere varme og ventilation, og når det fungerer tilfredsstillende, kan lofterne lukkes af.
Her er malerne også ved at være færdige, og hen over sommeren kan gulvlæggerne tage fat. I løbet af efteråret kommer specialentrepriserne på banen – med alt fra inventar til sikring og bygningsautomatik.


Sengeenhed 04 – op mod indkørslen til byggepladsen – følger lige i hælene på den første. Installationsfagene er færdige med alle hovedføringsveje, og tømrerne er ved at lukke væggene. De øvrige entreprenører følger i hælene på dem, efterhånden som de bliver færdige i sengeenhed 1.


De to nordlige sengefløje – 02 og 03 – har hele tiden været et stykke efter, men de følger nu i hurtigt tempo. Alle forudsætninger er på plads, og håndværkerne har efterhånden fået arbejdsgangene ind på rygraden. I Sengeenhed 02 arbejder installationsfagene med hovedinstallationer, mens tømrerne i 03 monterer skillevægge, så installationsfagene også kan komme i gang her.


Den første sengeenhed forventes at stå færdig primo 2021, sådan at personalet kan få adgang til deres fremtidige rammer og begynde at indøve de nye arbejdsgange.

Haver inde og ude

Ude var det egentlig planen, at anlægsgartneren skulle i gang efter sommerferien med at anlægge Aktivitetshaven, men man har valgt at udskyde dette arbejde til næste forår, så det store areal mellem sengeenhederne fortsat kan disponeres til byggelogistikken for de mange entreprenører.


Til gengæld har man taget fat på at gendanne det levende hegn, der skal afgrænse byggeriet mod de åbne områder mod vest. Et stort areal ud mod Bistrup Allé har fra byggeriets start været anvendt til jorddeponi, som rømmes efterhånden som Aktivitetshaven og terrænarbejderne rundt om nybyggeriet kommer på plads.


Inde i byggeriet foregår etablering af de gårdhaver, der trækker lys og natur ind i de enkelte sengeafsnit. Underentreprenøren ROP A/S hejser bærelag og muld ind med kran, siden følger belægninger og bevoksning samme vej.


FOTOS: ROB A/S anlægger indre gårdhaver


Andetsteds begynder man nu at arbejde mod de to fordelingsgange oppe fra ankomstbygningen, der på begge sider afgrænser byggeriets to arme mod Aktivitetshaven. Med glasfacader ud mod haven ligger gangene indesluttede under de udkragede sengeetager, så arkitekterne har projekteret LED-lyslofter, som skal sikre, at gangene er velbelyste. I første omgang laver man nu en forsøgsopstilling, så man kan bedømme to alternative løsninger.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor