Byggeriet ind i slutspurt

Over hundrede håndværkere er i fuld gang med at gøre ’Udsigten’ klar, så de første patienter kan flytte ind i slutningen af 2021.

Vent...

​Så er nedtællingen for alvor i gang.

Over hundrede håndværkere – gulvlæggere, malere, tømrere og snedkere, elektrikere og VVS'ere - er i gang med at gøre byggeriet klar til, at de første patienter efter planen kan flytte ind i november måned 2021.

Bygningen får plads til 126 patienter, og der bliver arbejdet på højtryk for at færdiggøre de første sengeafsnit mod syd og ankomstbygningen 'Velkomsthuset' – den fælles indgang for alle patienter, besøgende og pårørende op til overdragelsen.

Sideløbende er byggeledelsen i gang med at gennemgå byggeriet sammen med Region Hovedstadens Center for Ejendomme (CEJ), som på sigt overtager driftsansvaret for bygningerne.


Håndværkere nogle måneder endnu

De første entreprenører har allerede afleveret deres entrepriser, mens de øvrige bliver afleveret i løbet af april. Herefter vil der være forskellige færdiggørelses- og finisharbejder i helhold til mangellister.

Sideløbende igangsætter man commissioning-processen – det vil sige indregulering og test af de tekniske installationer og anlæg, som skal sikre, at de fungerer planmæssigt, og at indeklimaet er i top. Også bygnings- og sikringsautomatikken samt it-installationerne skal testes grundigt igennem og gøres klar til at blive idriftsat.

De sidste afsluttende tests af installationer, herunder sikring og ventilation, forudsætter et færdigt byggeri og kan først udføres efter afleveringen.

Når alle entreprenører er ude af bygningerne, kan murerne lukke de adgangs- og flugtveje i ydermurene, som håndværkerne har benyttet siden byggeriet kom under tag.  Herefter kan anlægsgartneren udføre de afsluttende terrænarbejder rundt om det færdige byggeri.

Samtidig retableres det område vest for byggeriet mod Bistrup Allé, som har været brugt som jorddeponi under byggeriet, og hegnet af træer bliver genskabt.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor