Sidste hånd på indbyggede møbler og andet finisharbejde

Håndværkerne er i gang med de sidste finisharbejder. Snedkerne er blandt andet ved at lægge sidste hånd på de indbyggede møbler som reoler, skriveborde og siddebænke i vinduerne.

Vent...

​Nu pakker håndværkerne sammen efter tur.

Murerne, tømrerne, råhusentreprenøren og vvs'erne har alle afleveret deres entrepriser, og de øvrige entreprenører gør det nu på stribe. 

De håndværkere, som stadig er tilbage i bygningerne, er i gang med forskellige finisharbejder, afhjælpning af mangler – eller simpelthen med at rydde op og gøre rent efter sig.

Tre år har de brugt på at bygge den nye retspsykiatri på Sct. Hans, og nu står byggeriet næsten færdigt. Kun nederst i den store multisal mangler der stadig lidt, blandt andet på det tilknyttede terapibassin.

Indbyggede møbler i høj kvalitet

Blandt de sidste håndværkere er snedkerne fra Jakon, som udfører det faste inventar. På patientstuerne er det reolvæggen med indbygget skrivebord samt siddemøblet i vinduet. 

I fællesområderne drejer det sig blandt andet om akustikvægge og radiatorbænke. 

Det faste inventar er et af de områder, hvor der i den nye retspsykiatri  er valgt nogle gedigne løsninger, som gør rummene rare at opholde sig i.

ElIers udestår efterhånden kun at indregulere de tekniske anlæg og få dem til at virke, som de skal. Den såkaldte 'commissioning' proces på anlæggene har afdækket nogle udfordringer med ventilationen i den ene af sengeenhederne, man arbejder på at løse.

Arbejdet med indreguleringerne forventes at fortsætte hen over sommeren.

Koordinering er kodeordet

Imens har medarbejderne på Psykiatrisk Center Sct. Hans fået adgang til bygningerne, så de kan begynde at lære de nye omgivelser at kende.

Sideløbende er der indledt en serie af koordineringsmøder med henblik på at afstemme byggetidsplanen for de resterende arbejder med den master indflytningsplan, som PC Sct. Hans planlægger efter. 

Tæt koordinering er i det hele taget kodeordet for byggeledelsen – både i forhold til de sidste håndværkere og med at få alt materiel, overskydende materialer og byggeaffald ud af bygningerne. Det udfordres nemlig af, at håndværkernes adgangsveje til byggepladsen lukkes af, så der efterhånden kun er adgang via ankomstbygningen og servicegården.

Lukningen af bygningen giver til gengæld plads til terrænentreprenøren C.G. Jensen, som er i fuld gang med terrænregulere, beplante og så græs hele vejen rundt om nybyggeriet. De er samtidig ved at lægge sidste hånd på den store aktivitetshave.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor