Færdig retspsykiatri i sigte

​Efteråret igennem arbejder håndværkerne på højtryk for at færdiggøre de to sydlige sengeenheder, så retspsykiatriens personale efter nytår 2021 kan begynde at anvende bygningerne. Problemer med gulvene har udfordret byggeriet, men nu er de løst, og de sidste entrepriser kan komme til.

Vent...

Mange, der færdes på området ved Psykiatrisk Center Sct. Hans og passerer byggepladsen langs Boserupvej eller Bistrup Allé, har givetvis bemærket, hvordan den nye retspsykiatri hen over sommeren er kommet til at se mere og mere færdig ud. Det udvendige murværk står som det skal, vinduerne har de fleste steder fået deres ydre indramninger, og der er i det hele taget ikke mange håndværkere at se på byggepladsen.


Det sidste er dog temmelig misvisende. Murerne er blot rykket indenfor, hvor de er i fuld gang med klinker og fliser på de to sydlige sengefløje. Her er installationsfagene også færdige med deres hovedføringer og er nu så småt i gang med slutmontagen af kontakter og radiatorer. Når efteråret banker på, bliver der for første gang åbnet for husets varmeanlæg.


- Vi arbejder hårdt på at kunne færdiggøre den ene, måske begge, at de to sydlige sengeenheder 7. januar 2021 som aftalt, sådan at personalet kan begynde at indtage dem, træne arbejdsgange og forberede ibrugtagningen, fortæller Jakob, Carsten og Søren fra MOE, der varetager byggeledelsen for Region Hovedstadens Psykiatri.

Gulvene har drillet

Tidsplanen har været udfordret af kvaler med undergulvene, som igennem mere end et år har været byggeledelsens største hovedpine. Først kunne gulvene ikke udstøbes som planlagt, fordi lukningsentreprenøren først skulle lukke bygningerne af, så de kunne udtørres – og efterfølgende blev der konstateret revner i gulvene, som derpå skulle udbedres, inden man kunne lægge det øverste lag. Og først når al fugt fra betonstøbningerne er ude, kan tømrerne komme i gang med at montere træfiberlofter, glasvægge og døre.

Sådan griber tingene ind i hinanden, men problemerne med gulvene ser nu ud til at være løst, så de efterfølgende entreprenører kan komme til.

Imens er man i gang andre steder – senest med den indvendige aptering af multihallen. Udfordringerne lettes af et fint samarbejde mellem de forskellige entreprenører på pladsen, fortæller byggeledelsen.

Mere og mere lukket

Den store aktivitetshave mellem sengeenhederne har frem til nu haft en central rolle i byggelogistikken som adgangsvej ind til de forskellige byggeafsnit. Det slutter nu, når råhusentreprenøren i begyndelsen af september lukker den sidste åbning – mellem ankomstbygning og sengeenhed 4 – for at etablere forbindelsen mellem disse byggeafsnit.

Det betyder samtidig, at anlægsgartneren kan komme i gang med at terrassere det stærkt faldende haveanlæg – og etablere de forskellige haveafsnit, boldbaner og opholdsarealer.

Den gradvise lukning af byggeriet udfordrer imidlertid også de forskellige entreprenørers adgang til byggepladsen. Retspsykiatrien er i sin natur designet som et lukket byggeri, og i takt med byggeriets færdiggørelse bliver der færre og færre adgangsveje til byggepladsen.

- Det er der taget højde for i planlægningen, og de fleste materialer er for længst kommet ind, hvor de skal bruges, fortæller byggeledelsen.

I takt med at de første sengeenheder nærmer sig færdiggørelse, kommer der til gengæld flere og flere besøg på byggepladsen af det retspsykiatriske personale, som inden længe skal overtage bygningerne. Den nye retspsykiatri har været længe undervejs fra de første tanker blev tænkt. Men om et halvt år er de første sengeenheder færdige. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor