Færdigt arbejde efter 600.000 sten

Det gule murværk er kronen på Region Hovedstadens nye retspsykiatri i Roskilde. I halvandet år har et syv mand stort murersjak fra Mørkøv haft fast arbejde på byggepladsen ved Psykiatrisk Center Sct. Hans. Nu har de lagt den sidste sten.
Vent...


Murværket har på flere måder stor betydning for Region Hovedstadens nye retspsykiatri, der nærmer sig færdiggørelse på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde.

Den nye retspsykiatri er et lukket behandlingssted for mennesker med en psykisk sygdom, som har begået en kriminel handling og derfor har fået en psykiatrisk behandlingsdom. For at undgå høje ringmure og hegn har arkitekterne valgt at integrere den nødvendige sikring i byggeriets ydermure, så de hele vejen rundt kun brydes i ankomstbygningen og af serviceafsnittets logistikporte.

Murene fylder derfor meget i oplevelsen af den nye retspsykiatri, både på afstand og helt tæt på. Det gælder for den sags skyld også Sct. Hans’ historiske bygningsmasse, der gennemgående er opført i gule sten.

Som brændt af en vulkan

Det har derfor været arkitekterne magtpåliggende at finde en sten til den nye retspsykiatri, som matchede murværket i de eksisterende bygninger med den patina, som årene har givet det. Efter en længere proces, hvor man eksperimenterede med forskellige brændinger, faldt valget på en hårdtbrændt sten fra Wienerberger Egernsund.- Magma, hedder stenen, fordi nogle af dem har nogle sorte partier, der fører tankerne hen på noget vulkansk. Det er de sten, der har stået yderst i ovnen. På den måde bliver murværket født med en patina, der spiller op mod det gamle Sct. Hans, fortæller projektleder Rasmus Toftebjerg Andersen fra murerfirmaet Hansen & Andersen, der har haft den store murerentreprise i Roskilde.

Kopper og løbere

Det har været fast arbejde i halvandet år for det syv mand store sjak, der har stået for opmuringen. 600.000 mursten har de lagt – ja, egentlig nærmere en million for murværket er lagt i såkaldt krydsforbandt, hvor der skiftevis veksles mellem rækker af løbere (hvor alle mursten lægges med den lange side ud) og rækker af kopper (den korte endeside eller halve sten). Eftersom muren her er en skalmur i én halv stens dybde, har murerne måttet dele en tredjedel af alle sten i to kopper, så der reelt er blevet lagt 900.000 sten.

Krydsforbandtet indebærer den lille finesse, at koppe-rækken, når den runder et hjørne, bliver til en løber-række, påpeger Rasmus Toftebjerg Andersen:

- Den slags detaljer er det jo nok kun murernørder som os, der lægger mærke til. Men hvis man kigger grundigt efter, er der mange fine detaljer i murværket.

En god sag

I det hele taget har byggeriet af den nye retspsykiatri både for svendene og murerfirmaet været en rigtig god byggesag, fortæller han:

- Det har kørt rigtig godt. Vi kom i gang i god tid, tidsplanen har været god – og vi har fået plads, så vi har kunnet mure derudaf uden at komme i karambolage med andre håndværksfag. Det falder jo alt sammen tilbage på byggeledelsen, som har sørget for at løse de ting, der opstår, så vi har kunnet koncentrere os om vores arbejde. Så alt i alt har det virkelig været en god sag, siger Rasmus Toftebjerg Andersen og uddyber.

- Det er fedt at være med på et byggeri, hvor der fra arkitekternes side er så stor fokus på murværket. Det er ikke så tit, vi bliver udfordret fagligt på den måde, vi er blevet her. Samtidig har det jo været en pæn stor opgave, så det er en god reference at tage med videre.

Hansen & Andersen har stadig et par flisemurere i gang inde i køkkener og vådrum, men ellers er de videre – dog for at vende tilbage for en kort bemærkning, når alle de andre håndværkere er færdige. For at de kan komme ind og ud af bygningerne med deres materialer og materiel, har man tre steder efterladt en åbning i muren, der til sidst mures til. Det er jo – trods alt – en lukket retspsykiatri.


Fuld gang i forberedelserne

Den nye retspsykiatri afleveres i etaper hen over vinteren. Det færdige byggeri overdrages i foråret til Psykiatrisk Center Sct. Hans, der herefter har et halvt år til at lære bygningerne at kende, inden patienterne sidst i 2021 kan flytte ind i den nye retspsykiatri. Det bliver et travlt halvår, spår udviklingschef ved retspsykiatrisk Afdeling R, Niels Aagaard Nielsen:

- Vi er allerede i fuld gang med forberedelserne, for de nye rammer vil medføre store forandringer for medarbejderne, patienter og pårørende. En lang række arbejdsgange vil blive ændrede som direkte konsekvens af de nye rammer. Hvad gør man ved fx brand? Når alarmen går? Personalet skal vide, præcist hvad de skal gøre i alle tænkelige situationer, så vi er i gang med at definere arbejdsganges, som vi så vil træne igennem med personalet ovre i bygningerne.

Der skal også være tid til at træne de mange nye ansatte, som PC Sct. Hans forventer at skulle ansætte. Den nye retspsykiatri får 40 sengepladser mere end de 86, der er i den nuværende Afdeling R, så man forventer at skulle ansætte mere end et hundrede nye medarbejdere.

- Det bliver på mange måder en stor omvæltning, så vi går til indflytningen med ydmyg forventning om, at det vil tage tid at indarbejde alt det nye til en almindelig hverdag. Men selvfølgelig glæder vi os til det. Og jeg synes personligt, at det er et smukt byggeri, siger Niels Aagaard Nielsen:

- Der er et bestemt sted tæt på det nye byggeri, jeg ynder at køre forbi med jævne mellemrum for at nyde, hvor fint byggeriet lægger sig naturligt i landskabet – og op imod de eksisterende bygninger. Set derfra fornemmer man slet ikke, hvor stor den nye retspsykiatri i virkeligheden er. For den er stor! 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor