Fuld fart på råhus-byggeriet

Den tørre, varme forsommer har givet byggeriet af den nye retspsykiatri en perfekt start.

Vent...

Råhusentreprenøren LM Byg har med sine underentreprenører engageret tilsammen op mod et halvt hundrede mand ind på byggepladsen og byggepladskontorerne, og det kan ses. Blot et par måneder efter første spadestik begynder man allerede at kunne ane konturerne af nybyggeriet.

Lige nu er der fundamentarbejder i gang på flere af sengeafsnittene – og der er støbt bundplader, bl.a. til teknik- og serviceafsnittet nederst mod sydvest.  Nu er betonfolkene i gang med at udstøbe bundpladen til den kommende multi-sal, der opføres allernederst på byggepladsen mod nordvest. Her, i det allerdybeste af de forskudte niveauer på den stærkt skrånende grund, er man nede ved grundvandsspejlet, så bundpladen forankres til 170 betonpæle, man forinden har banket ned.

Allerede hen over sommeren vil byggeriet begynde at rejse sig, når montagen af de første vægelementer begynder.

LM Byg har byggepladsen for sig selv frem til hen på efteråret, hvor installationsfagene begynder at komme ind.


Frost, mudder og støv

Det holdt ellers hårdt med at få byggegrunden klar til første spadestik 13. april.

Op til begyndelsen af april havde byggepladsentreprenøren Hoffmann kæmpet med at få grunden klar. Da den sene frostvinter endelig slap sit tag langt hen i marts, måtte man døje med en temmelig mudret grund.

Da mudderet tørrede ind, blev støvet snart den største plage. I den lange varmeperiode uden nedbør var det nødvendigt at vande kørevejene for at binde støvet.


Tæt koordinering og ledelse

​Fra byggeledelsens kontorer øverst i skurbyen ved indkørslen fra Boserupvej har man et godt overblik over byggepladsen. Herfra styres byggeriet af den nye retspsykiatri af byggeleder Søren Nielsen fra rådgiverfirmaet MOE, som sammen med sin kollega, Carsten Jensen, planlægger og koordinerer byggeaktiviteterne med de involverede entreprenører.
Fra byggepladskontorerne har byggeleder Søren Nielsen (t.v.) og Carsten Nielsen godt overblik over byggepladsen på Skt. Hans

Omdrejningspunktet er det ugentlige tidsplanmøde hver fredag, hvor man gennemgår igangværende og kommende aktiviteter med entreprenørernes byggeledere. Aftalerne udmøntes i en rullende proces-tidsplan for de næste tre uger, som yderligere nedbrydes i delplaner for de forskellige byggefelter, hvor de aktuelle aktiviteter og aftaler sammenfattes i en visuel plan.

"Det er en metode, jeg med held har benyttet på tidligere byggerier, bl.a. på DTU og Rødovre Centrum. Den gør tingene meget overskuelige for alle parter, og det er jo kernen i god byggeledelse. Af samme grund holder vi også strengt fast i, at al teknisk kommunikation – forespørgslen, tilsynsnotater osv. – sker via vores Dalux-system og ikke via email og andre tilfældige kanaler. På den måde sikrer vi sporbarheden og har al dokumentation samlet på eet sted", forklarer Søren Nielsen.Denne stringente byggeledelse kommer for alvor til at stå sin prøve, efterhånden som de øvrige fagentreprenører stempler ind på pladsen. Det sker for alvor først til næste år, når råhuset begynder at være på plads. Selv om der på et tidspunkt vil være mange forskellige fag i gang på samme tid, ser Søren Nielsen frem til det store ryk-ind:

"Det er jo et komplekst byggeri, fordi vi bygger i forskudte niveauer, der lapper ind over hinanden. Til gengæld har byggepladsen en god logistik, fordi vi kan komme til fra tre sider. Så der skal nok blive plads til alle", siger Søren Nielsen.  


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor