Mock-up af byggeprocessen

Når håndværkerne lige om lidt skal i gang med at lægge installationer ind i 126 sengestuer på den nye retspsykiatri i Roskilde, har de helt styr på hvordan. Processen, samarbejdet og rækkefølgen har de nemlig gennemspillet og optimeret på forhånd i en mock-up ved byggepladsen.

Vent...

At bygge mock-up's er ikke nogen ny opfindelse i byggeriet.

Selv om arkitekterne og ingeniørerne i dag konstruerer bygningen virtuelt i 3D, inden håndværkerne opfører det fysisk, er der forhold, man ikke fuldt ud kan bedømme ved computerskærmen. Så kan det være nyttigt at lave en prototype i fuld størrelse, hvor man kan vurdere en foreslået løsning, som den vil tage sig ud i virkeligheden – inden man beslutter, om det er sådan, det skal gøres.

Sædvanligvis bygger man en mock-up for at vurdere arkitektoniske valg – fx facadeløsning – eller for at afprøve en konstruktion: Er det sådan, vi vil bygge det?

På en byggeplads i Roskilde er man gået et skridt videre. Her har man bygget en mock-up for at gennemspille byggeprocessen og optimere samarbejdet mellem de involverede håndværkere.

"Vores råhus er ved at være færdigt, og lige om lidt kommer installationsfagene på banen. De skal bl.a. føre installationer ind i 126 sengestuer. Fordi vi bygger en retspsykiatri, skal alle installationer føres skjult bag vægge og lofter, hvor der ikke er meget plads at arbejde på. Så vi valgte at lave en mock-up, hvor vi – i god tid inden vi skal i gang – kunne få mulighed for at afprøve, hvordan og i hvilken rækkefølge vi bedst udfører tingene", fortæller byggeleder Carsten Jensen fra MOE, som varetager byggeledelsen på Ny Retspsykiatri Sct. Hans.


Håndværkerne har sammen tilrettelagt den optimale byggeproces

Byggeriet i Roskilde udføres i fagentreprise, så de forskellige fag ville under normale omstændigheder først møde hinanden, når de rykker ind på byggepladsen for at udføre deres entrepriser. Men her kaldte byggeledelsen de relevante entreprenører sammen allerede i efteråret 2018, for at de sammen kunne udvikle den optimale samarbejdsproces.

Gulvlægger, tømrer, el, vvs og ventilation mødte op i et telt på byggepladsen, hvor man havde sat en baderumskabine og opbygget et udsnit af gangen uden for sengestuerne, hvorfra installationerne føres bag loftet og væg ind i de enkelte sengestuer. Og så begyndte de ellers sammen at tilrettelægge den optimale udførelsesproces.

"Som udgangspunkt vil den enkelte entreprenør jo helst gøre sig færdig med al sit, når han er i gang, men hvis VVS'eren kommer først og lægger alle sine rør på en gang, så vil nogle af de andre ikke kunne komme til med deres. Så vi skulle sammen udvikle en proces, hvor hver især kunne udføre sit på den mest hensigtsmæssige måde og i den rigtige rækkefølge", forklarer Carsten Jensen og giver et eksempel:

"Hvis ventilationsfolkene først har opsat deres store hovedkanaler, kan tømreren ikke komme til at montere de bæringer, han i sidste ende skal hænge loftet op i. Så tømreren er nødt til at komme først med sine stropper, selv om han i virkeligheden først skal bruge dem til allersidst, når han skal hænge loftet op. Det ville ventilationsmanden måske ikke tænke på, hvis vi ikke havde afprøvet det her, eller måske ville han være lige glad. Og så ville tømreren jo ikke have en kinamands chance for nogensinde at kunne sætte sine bæringer op."

Ved at gennemspille processen fik man identificeret alle de steder, hvor håndværkerne kunne 'spænde ben' for hinanden – og udviklede i fællesskab den optimale proces:

"Installationerne bliver skjult bag væggen, og tømrerne kigger jo sjældent på installationstegningerne, når de sætter gipsvægge op. Det går bare derudaf med at sætte regler op og pløje gipsplader på, og så ville vi jo blive nødt til at bede tømreren pille sine gipsvægge ned igen, så vvs'eren kan komme til med sine installationer. Nu har vi fået integreret tømreren i processen, så han kan komme og sætte sine stålregler op og i første omgang montere den øverste plade, som installationerne skal føres igennem. Den ville han aldrig få sat op, hvis VVS'eren først har lavet installationerne. Til gengæld må han vente med at sætte den næste plade, for ellers kan installationsfagene ikke lave deres. På den måde har vi klarlagt den optimale rækkefølge for, hvornår de enkelte entreprenører skal ind og hvad de skal gøre hvornår i processen", fortæller Carsten Jensen.


"Nu ved vi, at det kan være der!"

Mock-up'pen har også tjent til at eftervise, at der rent faktisk er plads mellem betondækket og loftet til alle de installationer, der skal klemmes ind. Samtidig har den givet mulighed for at rykke lidt rundt på tingene, så de bliver lettere at montere, forklarer Carsten Jensen:

"Vi har for eksempel fundet ud af, at det vil være en rigtig god ide, hvis vi lige flytter nogle rør ti centimeter. Ud fra det har installationsingeniørerne så kunnet gå hjem og tilrette modellen og det tegningsmateriale, vi skal bygge ud fra."

Samtidig har man også fået testet installationerne af med de produkter, der rent faktisk installeres:

"Det er jo en velkendt udfordring, at vi ikke kan foreskrive et bestemt produkt i udbuddet. Det foreskriver et spjæld, men vi kan ikke vide, hvilket specifikt produkt, VVS-entreprenøren vælger at indkøbe – og det er jo ikke lige meget, om spjældet er 76 cm langt eller 82. Hvis entreprenøren kommer med et, der er seks centimeter for langt, har vi et problem, for hvor finder vi de seks centimeter, hvis der ikke er rigelige tolerancer? I mock-up'pen har vi prøvet det af med netop de produkter, som de forskellige entreprenører har valgt, så vi har haft mulighed for at identificere og finde løsninger på de ting, der kunne være problematiske – dels ved at flytte lidt rundt på tingene, men i et enkelt tilfælde også ved at få en leverandør til at ændre lidt på sit produkt", fortæller Carsten Jensen.

"Så når vi nu skal i gang i byggeriet, vil vi forhåbentlig slippe for det sædvanlige start-stop-start-stop, fordi virkeligheden ikke helt svarer til tegningerne. Nu har vi set 1:1, at det hele kan være der!"

Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt at teste det af på en mock-up, som vel ret beset burde kunne kontrolleres i bygningsmodellen?

"Fordi modellen jo ikke tager højde for, hvordan arbejdet rent faktisk udføres. Selv om vi i dag har alle detaljerne i bygningsmodellen, så skal ham, der skal montere det, jo stå og samle sine rør i den virkelige verden, hvor der måske ikke er så nemt at komme til, selv om der teoretisk skulle være plads. Der er jo også ting, som ofte slet ikke er tegnet ind i modellen – isoleringstykkelser, hvordan man stropper loftet op osv. På den måde har afprøvningen jo også været et lærestykke for totalrådgiver. De er nødt til at indbygge nogle 'respektafstande' for installationer, hvis tingene overhovedet skal være til at udføre."


Løbende koordinering på formandsmøder

Det er set før, når et byggeri rummer mange gentagelser, at en byggeledelse eller hovedentreprenør tester løsningen og processen af i et hjørne af byggeriet, før man ruller produktionen ud – men det sker gerne, når byggeriet er i gang og der ikke er mulighed for at ændre så meget, påpeger Carsten Jensen:

"At vi her har kunnet gøre det i en mock-up – mere end et halvt år inden håndværkerne skal i gang med at udføre byggeriet – har givet os langt bedre mulighed for at modificere konstruktion og udførelse."

"Der ligger selvfølgelig en udgift i de timer, vi køber entreprenørerne til at medvirke. Men den har vores bygherre, Region Hovedstadens Psykiatri, vurderet vil tjene sig hjem igen ved at vi får en bedre byggeproces og ikke bliver bremset af uforudsete problemstillinger, når byggeriet er i fuld gang", fortæller Carsten Jensen.

Også entreprenørerne synes godt om mock-up'pen og har været glade for at medvirke, tilføjer han: "De vil jo også høste store fordele ved, at de ikke risikerer at blive sat i stå eller skal lave ting om."

Den optimerede arbejdsproces indebærer, at nogle af håndværksfagene skal ind i flere omgange, men byggeledelsen har tilrettelagt en forskudt igangsættelse af de forskellige entreprenører, så ingen får unødig spildtid. Når først arbejdet er i gang, koordinerer entreprenørerne det i fællesskab ved tavlemøder, hvor de forskellige fag selv aktivt er med til at tilrettelægge processen og ansvarlige for at klarmelde til den næste.

"Lean light", kalder Carsten Jensen det, for hele tankegangen bag anvendelsen af en proces-mockup er i bund og grund i overensstemmelse med den grundlæggende forståelse i lean construction: At betragte byggeri som en produktion, fokusere på flow – og sikre, at alle forudsætninger er til stede for at aktiviteterne kan udføres som planlagt.

Og erfaringerne fra Roskilde bestyrker ham i, at det er indsatsen værd: "Hvis projektet er stort nok og med mange gentagelser, og det kan bære økonomisk at lave en sådan mock-up, så er det en rigtig god ide."

 
Ved hjælp af mock-uppen har håndværkerne fået tilrettelagt den optimale byggeproces og rækkefølge: Først monterer tømreren de bæringer, som loftet skal stroppes op i, hvorefter ventilationsentreprenøren kommer med sine hovedkanaler. Så kommer VVS'eren på banen med sine primære rørføringer, hvorefter ventilationsmontøren fører ventilationskanaler frem til stuen. Nu kommer el-installatøren på banen med sine kabelbakker og VVS isolerer rørføringer og fører dem videre frem til stuen, inden elektrikeren igen er på banen med diverse tilslutninger, hvorefter tømrer kan begynde at montere loft. Til sidst kommer elektriker tilbage og monterer belysning mv.  


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor