Peer Michael Hemmingsen (tv), leder af Velkomsthuset i den nye retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans og sikkerhedskoordinator Christian Delcomyn foran den kommende fælles indgang for patienter, medarbejdere og pårørende. Her bliver der ansat 45 medarbejdere, der kommer til at stå for sikkerheden og blandt andet er i 'praktik' ude på afsnittene for at bygge en god relation op til patienter og  medarbejdere.

Når medarbejderne er trygge, er patienterne det også

​​I retspsykiatrien på Sct. Hans er der stort fokus på at opbygge gode, tillidsfulde relationer mellem patienter og medarbejdere og skabe et trygt arbejdsmiljø. Secure recovery er et centralt begreb i hverdagen.

Vent...

​Tryghed smitter. Hvis medarbejderne føler sig trygge, gør patienterne også, og der opstår færre konflikter. 

Derfor er det alfa omega, at der er tillidsfulde relationer mellem medarbejdere og patienter i retspsykiatrien, hvor mange har oplevet store svigt i deres liv. 

- Mange af patienterne kommer fra hjem med store udfordringer, og en del har oplevet omsorgssvigt og anbringelser uden for hjemmet. Så tilliden til andre mennesker er der ikke i starten, den skal bygges op, siger Christian Delcomyn, sikkerhedskoordinator i den nye retspsykiatri 'Udsigten', der fra november måned kommer til at huse de intensive afsnit i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstaden.

Han er uddannet specialsygeplejerske og har selv arbejdet på et lukket, retspsykiatrisk afsnit på Sct. Hans.

Velbehandlede patienter

Patienterne er indlagt i gennemsnit fire år - nogle mere end ti  - og har derfor ekstra behov for at føle sikkerhed og tryghed, fordi det er deres hjem, forklarer han.

- Fra forskningen ved vi, at hvis patienterne bliver utrygge, kan de reagere udadtil, men hvis personalet derimod er rolige og trygge, så er patienterne det også.

Når man siger ordet sikkerhed, tænker mange måske på høje hegn, overvågning og alarmkald.

- Men det er bare den fysiske sikkerhed, siger Christian Delcomyn, der oplever, at der mangler kendskab til arbejdet i retspsykiatrien.

- Vores fokus ligger i relationen og arbejdet med patienterne. Mange vil være overrasket over, hvor stille der er på et retspsykiatrisk afsnit. Vores patienter er her længe, er velbehandlede og sjældent udadreagerende, så der er en hel anden ro end på et almenpsykiatrisk afsnit, hvor der kan være en del uro og støj i miljøet, siger han og tilføjer:

- I vores virkelighed fylder alarmkald meget lidt. Vi har flere arbejdsskader, der handler om vollyball end om overfald, og i forhold til tvang ligger vi blandt de laveste i Region Hovedstaden.

Aktiviteter giver færre konflikter

Et centralt begreb i hverdagen på Sct. Hans er secure recovery, der blandt andet handler om at forebygge konflikter gennem tillidsfulde relationer og hjælpe patienten med at udvikle strategier til at tackle vanskelige situationer.

Meningsfulde aktiviteter i hverdagen spiller en stor rolle, og det bliver der endnu bedre muligheder for, når de 126 patienter fra de lukkede afsnit flytter ind i det nye byggeri, som blandt andet har sportshal og café i selve bygningen. Det betyder, at de patienter, der ikke har udgang, også kan bruge dem og deltage  i en bred vifte af aktiviteter - både på det enkelte afsnit og fælles. 

Allerede i dag er der stort fokus på recovery, og der er planer om at få recovery-mentorer på alle afsnit, der selv har erfaring med psykisk sygdom. Desuden bliver der oprettet et patientråd, hvor patienterne er med til tage beslutninger, der har indflydelse på deres hverdag.

- Der er god træning i at omgås andre mennesker og indgå i debatter og uoverensstemmelser og lære at argumentere for sin sag i stedet for at reagere uhensigtsmæssigt udadtil, siger Christian Delcomyn.

Medarbejdere bliver klædt på

Alle nye medarbejdere bliver klædt på til arbejdet i retspsykiatrien med uddannelse og træning. De seneste mange måneder har arbejdsgrupper bestående af medarbejdere, ledere og patienter arbejdet grundigt med at forberede de nye arbejdsgange, som bliver trænet og testet frem til indflytningen i det nye byggeri.

Men den vigtigste kompetence er ifølge Christian Delcomyn, at man vil patienterne og har fokus på at møde det enkelte menneske.

- Man er nødt til at kunne se ud over den kriminalitet, de har lavet. Det er mennesker med en psykisk sygdom, og det er vigtigt, at man ser mennesket, for det er mennesket, vi arbejder med, siger han.

Fælles indgang står for sikkerheden

I Velkomsthuset – den fælles indgang for patienter, medarbejdere og pårørende i den nye bygning – bliver der ansat 45 sikkerheds- og servicemedarbejdere, som fremover får ansvar for sikkerheden på de 21.000 kvadratmeter. 

En fjerdedel af dem har en sundhedsfaglig baggrund, så de har adgang til patienternes sundhedsoplysninger.

De står blandt andet fremover for at visitere patienterne og sikre, at der ikke kommer uønskede genstande ind i bygningen. Der er opsat taskescannere og såkaldte dørscannere som dem, man kender fra lufthavnen, og meget af personalet er da også hentet fra lufthavnen, fortæller leder af Velkomsthuset Peer Michael Hemmingsen.

- Det har været vigtigt for os i udvælgelsen, at det er folk med en vis modenhed, der kan lide at arbejde med mennesker, og som har en rutine og professionalisme i opgaven, siger han.

Før var det medarbejderne på afsnittene, der stod for visiteringen, men Peer Michael Hemmingsen forventer, at det vil give færre konflikter, at der bliver mere ens procedurer fremover.

- Vi hører i hvert fald fra de medarbejdere, der har været en del af arbejdsgruppen om Velkomsthuset, at de er glade for, at visitationen ikke længere skal være en del af deres arbejdsopgaver, så de kan fokusere på relationen med patienten, siger han.

Nye medarbejdere i praktik 

De nye medarbejdere med ansvar for sikkerheden kommer på 6 ugers intro-forløb, herunder mini-praktik på et afsnit, hvor de møder patienter og medarbejdere.

- Vi tror på, at det får stor betydning for patienter og nuværende medarbejdere at få sat ansigt på medarbejderne i Velkomsthuset, når man senere hen møder hinanden, siger Peer Michael Hemmingsen.

Christian Delcomyn tror, at de nye, tidssvarende rammer i sig selv får betydning for følelsen af tryghed og rummelighed. Fordi alle besøgende bruger samme indgang, vil man som patient opleve en større rummelighed og følelse af privatliv, hvor man ikke møder en masse mennesker, man ikke kender.

 - Og de transparente facader gør, at man ikke føler sig lukket så meget inde. For medarbejderne betyder de mange vinduer, at man hele tiden kan se sine kolleger, hvilket også er med til at skabe tryghed, siger han.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor