Næsten alle håndværksfag i gang

Hen over efteråret er der for alvor kommet gang i det indvendige byggearbejde. Betonentreprenøren støber gulve. VVS- og ventilationsfolkene trækker installationer frem til de kommende sengestuer og deres præfabrikerede baderum. Elektrikerne følger efter. Tømrerne opsætter skillevægge.

Vent...

Samlet set skrider byggeriet frem efter tidsplanen.

De forskellige fag griber ind i hinanden, så man har på forhånd aftalt den optimale byggeproces. Som arbejdet skrider frem, koordinerer byggeledelsen løbende arbejdet på ugentlige tavlemøder, hvor man gør status med de involverede entreprenører og løser de udfordringer, der naturligt opstår.

Hver tirsdag morgen mødes formænd fra de forskellige entreprenører til ’tavlemøde’ med byggeledelsen, hvor man sammen forsøger at optimere de igangværende aktiviteter.

På vej mod tørt hus

Længst fremme er man i sengeenhed 1 ud mod vest og Boserupvej, skarpt efterfulgt af nabo-sengeenhed 4 længst oppe mod indkørslen til byggepladsen. VVS'erne tripper allerede efter at komme i gang med de to nordlige sengeenheder 2 og 3 (ned mod Bistrup Allé), men de må vente, til tagdækkerne har fået svejset deres membraner, så tagene er fuldstændig tætte.

Lukningsentreprenøren har travlt med at få byggeriet lukket af. Næsten alle vinduer er monterede, men i 2 og 3 mangler man stadig glasfacaderne mod de indvendige gårdrum. De præfabrikerede facadeelementer kommer med meget små tolerancer, som kan være vanskelige at tilpasse råhusenes betonelementer, der ikke helt holder de fine tolerancer.

Råhuset rejst – nu bliver der muret

Udvendigt er murerne på fast arbejde med de gule ydermure. De er helt færdige med sengeenhed 4 op mod Boserupvej, hvor man tydeligt fornemmer, hvordan det færdige byggeri vil se ud. Nu er de i gang med at arbejde sig rundt om sengeenhed 1, inden de kan rykke videre ned på sengeenhederne 2 og 3.

Op mod Tofteparken og den nuværende retspsykiatri fik råhusentreprenøren først på efteråret rejst råhuset til den kommende ankomstbygning, der bliver hovedindgangen til den nye retspsykiatri. LM Byg er dermed tæt på at være færdige med deres del af byggearbejdet. Tilbage er kun en håndfuld jord- og betonarbejdere, som arbejder med udvendige kloakledninger og med at støbe gulve.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor