Nu går det stærkt!

​Byggeriet af den nye retspsykiatri runder flere milepæle, inden 2018 bliver til 2019.

Vent...

Den nye retspsykiatri vokser dag for dag. Byggeriet er kommet rigtig godt fra start, og nu vokser det for alvor i højden.

Mod syd er de to første sengeafsnit allerede ved at være på plads. Sengestuernes badeværelser hejses ind som færdige elementer, hvorefter stuerne får 'låg' på i form af præfabrikerede betondæk.

Inden Julefreden sænker sig, vil den første af de i alt fire sengeenheder være færdigmonteret. I begyndelsen af det nye år går lukningsentreprenøren i gang med at forsegle dem med tagmembran og stern.

Set fra Kurhuset og Boserupvej er yderste del af byggeriets sydlige arm dermed allerede oppe i fuld højde.

"Som med så meget andet, er det jo forberedelserne, ikke mindst i jorden, der tager tid. Når de først er bragt på plads, går det stærkt. Og der er vi nu", siger Carsten Jensen fra MOE, der sammen med Søren Nielsen varetager psykiatriens byggeledelse på pladsen: "Men de har også været dygtige", tilføjer Søren.


Med den store mobilkran hejser entreprenøren de præfabrikerede baderum ind i sengestuerne, der herefter lukkes med et betondæk.

Omhyggelig planlægning giver pote

Med 'de' mener han råhusentreprenøren LM Byg, der har byggepladskontorer på den anden side af den lille udsigtsplatform, der er etableret øverst i skurbyen på byggepladsen. Her holder entreprenørens projektchefer Johnny Sørensen og Thomas Ginsbo til. Og de peger netop på et grundigt forarbejde som årsag til, at byggeriet glider glat:

"Det er jo ikke verdens nemmeste byggeri, fordi vi bygger på denne stærkt skrånende grund og bygningerne skyder sig ind under hinanden. Så vi har brugt en del planlægningstid på at gennemtænke, hvordan vi kunne udføre det mest hensigtsmæssigt og optimere vores tidsforbrug. Det har bragt os godt fra start, og vi er pænt forud for vores tidsplan. Men indtil nu har vejret jo også været med os", fortæller Thomas Ginsbo, der styrer produktionen på pladsen.

"Og så har vi et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med bygherrens byggeledelse", tilføjer Johnny Sørensen. "Vi oplever en aktiv byggeledelse, som arbejder på at få tingene til at glide. Det er en stor fordel, at også de sidder her på pladsen, så vi hurtigt kan få løst tingene."


LM Byg's projektledelse: Johnny Sørensen (t.v.) og Thomas Ginsbo højt over byggepladsen

Tetris på byggepladsen

Efter Nytår fortsætter råhusentreprenøren på sydfløjen med at montere vægelementer på den øverste sengeenhed. Samtidig påbegynder man opførslen af ankomsthuset, som egentlig var tænk som det afsluttende byggeri i rækken. Men som Thomas Ginsbo siger: "Vi skal jo udnytte, at vi foreløbig har byggepladsen stort set for os selv. Når de andre håndværkere støder til, bliver her hurtig trængsel."

Så entreprenøren arbejder sideløbende flere steder og spredt over hele pladsen, imens man flytter rundt på de to kæmpestore mobilkraner, der benyttes til elementmontagen. De er hver på 200 tons og blandt de største i kongeriget. Frem til nu har de været suppleret af to semi-mobile kraner, der især har serviceret de byggefelter, hvor der har været megen in situ betonstøbning. På den måde har man sparet de sædvanlige tårnkraner, vi ellers kender fra byggepladserne.

Den stadige flytning af kranerne rundt på pladsen indebærer til gengæld et større puslespil i planlægningen, fordi køre- og adgangsveje til stadighed må omlægges efter kranernes position. Koordineringen af logistikken i forhold til denne Tetris på byggepladsen er noget af det, der fylder i planlægningen.


Nybyggeriet set fra vest (Søndre Alle). De to store mobilkraner rager op.

Færdig med betonarbejdet

I den anden ende af pladsen er man allernederst ved at være færdige med en af de mere komplekse dele af byggeriet – multihallen med terapibassinet. Her, på den dybeste del af byggegrunden, er man tæt på grundvandsspejlet, så det har været nødvendigt at udstøbe en bundplade, forankret i piloteringspælene, inden man oven på den har støbt multihallens gulv.

Også terapibassinet har krævet masser af beton. Det og hallen er nu ved at være færdige, og lige efter Jul kommer de tunge transporter med de tyve meter lange, forspændte TT dækelementer, der skal lægges som tag over multihallen. Oven på det udstøber entreprenøren en betonplade – og så er man ellers klar til at begynde montagen af de nordlige sengeenheder oven på.

Populær byggeplads

Med afslutningen af multihallen passerer LM Byg endnu en milepæl i råhusbyggeriet – og kan sige farvel til halvdelen af sine egne betonfolk på pladsen: "Vi er nu stort set færdige med vores in situ støbninger, så de skal videre til en anden byggeplads. Det er de lidt kede af, for de har været rigtig glade for at arbejde herude på Sct. Hans", fortæller Thomas Ginsbo.

Også Arbejdstilsynet, der flittigt har besøgt byggepladsen, har konstateret et godt og sikkert arbejdsmiljø – lige som byggepladsen heldigvis har været forskånet for arbejdsulykker.

Ti kilometer kloakledninger

Lige uden for multihallen satte kloakentreprenøren ROP først i december en kæmpe brønd, der skal opsamle regnvandet fra hele den 40.000 m2 store matrikel.

Den to meter brede og fem meter høje pumpebrønd bliver centrum i et spind af i alt ti kilometer ledninger af forskellige dimensioner, der leder afvandingsvandet fra til brønden, hvorfra det pumpes videre.


Det blev mørkt, inden den store pumpebrønd kom på plads.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor