Nu starter byggemodningen til det nye Sct. Hans

​På Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde går man nu for alvor i gang med at gøre klar til nybyggeriet af Region Hovedstadens nye retspsykiatri.

Nybyggeriet med 126 enestuer i et sikret bygningskompleks opføres på terrænet umiddelbart vest for Lindegårdsparken og det gamle østhospital.  Her har man gennem de seneste måneder nedrevet den tidligere bebyggelse langs Solparken. Også vejen selv nedlægges for at give plads til det store nybyggeri. Kloak- og forsyningsledninger er tilsvarende i gang med at blive omlagt.

Over de kommende måneder afrømmes det øverste muldlag på hele arealet, så entreprenørerne kan komme i jorden.  I den forbindelse vil der også blive fældet en del træer, der står i vejen for byggeriet. Fra de gamle frugttræer, der bl.a. må lade livet, har man forinden sikret sig podekviste, så de vil kunne genfødes ved nybyggeriet.

I overensstemmelse med lokalplanen bevares Lindetræerne ved Bistrup Allé og de store karakterfulde træer i nordøst mod Boserupvej. Det levende hegn mod vest vil også i fremtiden afgrænse byggefeltet. Her vil ske en udtynding af tjørnehegnet til en fem meter bred bræmme. Samtidig suppleres den eksisterende bevoksning med en række nyplantede træer – og det hele hegnes ind, så de kan stå beskyttet og vokse til, mens der bygges.

Nybyggeriet opføres som et kompakt og lavt byggeri, der putter sig i landskabet og følger terrænfaldet mod nordvest. Et stort indre haveanlæg trækker det grønne helt ind i den nye retspsykiatri og knytter an til det smukke omgivende kulturlandskab.

Byggeriet er i øjeblikket i udbud. Kontrakter med de vindende entreprenører ventes indgået ved årsskiftet, sådan at byggeriet kan gå i gang først i det nye år. 


Redaktør