Stort nybyggeri i Roskilde ud i fagentreprise

​Projektorganisationen bag Ny Retspsykiatri Sct. Hans har et stærkt fokus på at optimere projektet for entreprenørerne.

Region Hovedstaden udbyder nu opførelsen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Det 20.700 m2 store nybyggeri udbydes i fagentreprise til opførelse i 2018-21.

Byggeriet er projekteret af totalrådgiver KHR Architecture med underrådgiverne Rubow Arkitekter, Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende ingeniører og Opland Landskabsarkitekter, som sammen i 2013 vandt arkitektkonkurrencen om hovedstadens nye retspsykiatri. Under hovedprojekteringen har den kommende byggeledelse været aktivt med for at sikre, at det spændende byggeprojekt vil være koordineret og bygbart for håndværkerne.

"Vi har haft stærk fokus på bygbarheden. Og vi har sammensat udbuddet på en måde, så rigtig mange vil kunne være med. Det er et stort byggeri, og råhus og teknikfag bliver i sagens natur pænt store entrepriser.  Men de kompletterende entrepriser er sammensat, så mange kan byde ind – og vi håber at se mange, også lokale, byggefirmaer blandt de bydende", siger senior projektleder Elsebet Kruse Johansen, som bygherren har sat i spidsen for det spændende byggeri.

Bygherreorganisationen har efterfølgende sammen med bygherrerådgiveren NIRAS og byggeledelsen MOE gransket udbudsprojektet og BIM modellen for at sikre sammenhæng og konsistens.

Orienteringsmøde og film om projektet

Byggeriet udbydes med tilbudsfrist d. 27. september 2017. Anmodning om prækvalifikation skal være bygherren i hænde 28. juli 2017

Interesserede tilbudsgivere vil få lejlighed til at høre mere om byggeriet og stille spørgsmål til entrepriserne ved et orienteringsmøde, der finder sted den 21. juni kl. 10.00 i Kurhussalen på det historiske Sct. Hans Vest.

Bygherren har endvidere produceret tre små film, der fortæller om henholdsvis byggeprojektet, byggeprocessen og 3D bygningsmodellen af det projekterede byggeri. Alle tre film kan ses på projektets hjemmeside – www.psykiatri-regionh.dk/NRSH

Kontrakter med de vindende entreprenører ventes indgået primo 2018 – med forventet byggestart i foråret 2018. De relevante entreprenører vil inden byggestart blive inviteret til at medvirke i en fælles projektafklaring.


Redaktør