Vellykket licitation over det nye Sct. Hans

​Tilbuddene på de 16 fagentrepriser holdt sig samlet inden for budget.

Pengene passede, da der 27. september var licitation på Region Hovedstadens nye retspsykiatri på Sankt Hans området i Roskilde. Tilbudspriserne på de seksten fagentrepriser holdt sig samlet set inden for budgetrammen – og dermed kunne de tørre sveden af panden hos projektledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri:

"Det er jo ingen hemmelighed, at der er travlhed på byggepladserne i denne tid, og vi har selvfølgelig været spændte på, hvordan det kunne påvirke tilbudspriserne. Så det glæder os da, at vi valgte rigtigt, da vi besluttede at udbyde i fagentreprise – og at vores totalrådgiver har bedømt markedet rigtigt. Men vi har også lagt et stort forarbejde i at kvalitetssikre udbudsprojektet", siger projektleder Mogens Hedegaard Andersen.      

Han peger samtidig på, at projektet til den nye retspsykiatri på Sankt Hans netop har fået det blå stempel af den uvildige 'tredje øje' instans, der med kritisk blik har tjekket projektets håndtering af økonomi- og risikostyring samt procesledelse. 'Tredje øje' vurderingen er en del af det kontrolsystem, der er sat op i forbindelse med disse års store statsstøttede hospitalsbyggerier.

Byggestart til foråret

Projektledelsen vil nu indlede forhandlinger med de lavestbydende entreprenører med henblik på, at kontrakterne kan komme på plads ved årsskiftet.

Råhus-entreprenøren forventes at gå i jorden til foråret. Forinden er der afsat tid til en fælles projektgennemgang, hvor de centrale entreprenører sammen med byggeledelsen kan gennemgå projektet og tilrettelægge den mest hensigtsmæssige proces.

Projektledelsen har samtidig søgt om at få frigivet den sidste store klump af de i alt 550 mio. kr. (2009-priser), der skal finansiere opførelsen af Region Hovedstadens nye retspsykiatri. Regionen og staten er fælles om investeringen.

De forberedende arbejder med at klargøre byggegrunden er allerede i gang.

Byggeriet forventes afleveret i begyndelsen af 2021, således at indflytning kan ske i løbet af foråret.

Se oversigten over de vindende entreprenører her.

Redaktør