Byggeplads

​Byggefeltet afgrænses af vejene Bistrup Allé, Lindegårdsparken (vestlige side) og Boserupvej. Mod vest afgrænses byggefeltet af det eksisterende beplantede hegn.

Ved etableringen af byggepladsen afproppes Lindegårdsparken som offentlig vej, således at den indgår i byggepladsen. Håndværkerparkering og byggepladskontorer/skurby etableres øst for Lindegårdsparken ud mod Boserupvej.

Byggemodning udføres som bygherreleverance. Ved byggeriets opstart er muldlaget afrømmet og byggefeltet fri af aktive rørføringer og ledninger.

Råhusentreprenøren forventes at opstille kraner på pladsen. Øvrige entreprenører forventes at klare sig med mobile kraner og hejs.

Det kommende haveanlæg midt i bebyggelsen vil i byggeperioden være tilgængelig for materialeleverancer/logistik efter aftale med byggeledelsen. Det samme gælder i mindre omfang de indre gårdhaver i sengeenhederne. 
Redaktør