IKT – Byggeweb, 3D og BIM

​Opførelsen af den ny retspsykiatri i Roskilde er som alle andre offentlige byggerier underlagt IKT-bekendtgørelsen og dens krav om digital dokumentation og kommunikation mellem byggesagens parter. 

Helt centralt er selvfølgelig projektets byggeweb – samt 3D bygningsmodellen som kilde til information om byggeriets konstruktion og installationer, de enkelte bygningsdele, deres egenskabsdata og mængder.

BIM-modellen vil i tilbudsfasen være tilgængelig for de bydende i et låst IFC-format. Modellen kan tilgås ved hjælp af en simpel 3D BIM viewer – som eksempel den man kan hente gratis hos www.dalux.dk.'

Arkitekt- og ingeniørrådgiverne har udført hovedprojektet i Revit. De vindende entreprenører får adgang til Revit-modellen, så de kan bruge den til at verificere de mængder, der er lagt til grund for tilbuddene – og efterfølgende i deres planlægning af udførelsen.

Med værktøjet Dalux Field kan entreprenørerne tage modellen med ud på byggepladsen, så man til enhver tid kan zoome ind på et tegningsudsnit. Dalux Field bliver også et nyttigt – og nødvendigt – værktøj i samarbejdet med byggeledelse og tilsynsførende.Redaktør