Bygbarhed

​Projektets bygbarhed har været et centralt fokusområde for såvel bygherre som projekterende igennem hovedprojekteringen.

For at sikre den bedst mulige byggeproces i det kompakte byggeri har bygherren valgt at inddrage den kommende byggeledelse allerede under hovedprojekteringen, hvor proces og bygbarhed har været genstand for en række workshops mellem bygherre, rådgiverkonsortiets projekterende og den kommende byggeledelse.

Byggeriet består af fire næsten identiske sengeenheder samt en ankomstbygning. Sengeenhederne er placeret to og to på hver side af et haveanlæg, der under byggefasen kan inddrages til materialelogistikken. 

Byggegrunden falder tolv meter fra sydøst mod nordvest. Niveauspringet optages i byggeriet ved at sengeenhederne skubbes ind under hinanden.

Byggeriet udføres i fem etaper. Udførelsesplanen lægger op til at starte råhusbyggeriet i den dybe ende og gradvist trække sig tilbage mod ankomstbygningen.


Redaktør