Koordinering af installationsfagene – performance test og før-aflevering

​For at sikre en hensigtsmæssig udførelse og rettidig aflevering har byggeledelsen dedikeret en medarbejder til at varetage en løbende koordinering af installationsfagene indbyrdes og med øvrige entreprenører.

Det er bygherren magtpåliggende at sikre, at byggeriets installationer, energisystemer og tekniske anlæg er gennemtestede og indregulerede, sådan at de ved idriftsættelsen fuldt ud lever op til den aftalte performance. Installationskoordinator vil i samarbejde med de tekniske entreprenører tilrettelægge og gennemføre afprøvninger og test, der kan sikre dette.

Bygherren ønsker desuden at gennemføre før-aflevering på alle entrepriser i overensstemmelse med Bygherreforeningens systematik 'Ny afleveringsproces'. 


Redaktør