Koordinering og samarbejde

​Koordinering og samarbejde, tidsplan og logistik vil gennem hele byggeprocessen være fokusområder for byggeledelsen på pladsen.

Byggeledelsen vil løbende koordinere aktiviteterne på pladsen i samarbejde med entreprenørerne. Byggeledelsen går til opgaven med ambition om at løse de løbende udfordringer, der opstår på byggepladsen, proaktivt og i et konstruktivt samarbejde.

Byggeledelsen forventer tilsvarende, at entreprenørerne bidrager til et godt samarbejde med byggeledelsen og entreprenørerne imellem – herunder at de løbende og på forkant udmelder afvigelser eller hvis man ikke kan efterleve det aftalte.  


Redaktør