Retspsykiatrien på Sct. Hans

​Retspsykiatrien Region Hovedstadens udgør en af de to psykiatriske afdelinger, der i dag har til huse på Sct. Hans Hospital i Roskilde – Afdeling R.

Afdeling R varetager den retspsykiatriske ekspertfunktion i Region Hovedstaden. Afdelingen modtager patienter, hvor den psykiske lidelse og den retslige foranstaltning er komplekse og kræver særlig ekspertise.

Formålet med indlæggelsen er at reducere symptomer og at hjælpe den sindslidende til at genvinde sit tidligere funktionsniveau eller opnå højst mulig funktionsevne, forebygge tilbagefald eller yderligere reduktion af funktionsevnen.

Målet er at patientens livskvalitet øges og at reducere risikoen for fornyet kriminalitet.

Læs mere på afdelingens hjemmeside


Redaktør