Hvad er en retspsykiatri?

FILM: Hør klinikchef Thomas Schütze fortælle om afdeling R og de retspsykiatriske patienter

Afdeling R på PC Sct. Hans er landets største retspsykiatri. Det er en lukket afdeling for patienter, der er dømt til anbringelse på ubestemt tid – typisk for personfarlig kriminalitet begået i en tilstand af svær psykose eller fordi de pga. psykisk sygdom kan være tilbøjelige til at begå ny kriminalitet.

Patienter dømt til anbringelse har generelt ganske langvarige indlæggelser – i gennemsnit fire år, en del betydeligt længere. En anbringelsesdømt forbliver indlagt, indtil de retspsykiatriske behandlere over for en domstol kan godtgøre, at den pågældende vil kunne klare sig selv uden at være til fare for andre.

Flere og flere retspsykiatriske patienter

Antallet af retspsykiatriske patienter, dømt til behandling eller anbringelse, har gennem mange år været støt stigende. I 2016 var antallet af 'aktive' behandlingsdomme vokset til 4.000. Det er en fordobling på ti år.

En stor del af de retspsykiatriske patienter behandles i de almenpsykiatriske centre rundt om i regionerne – enten indlagt på lukkede afsnit eller ambulant. Det er overvejende de anbringelsesdømte, der indlægges på afdeling R eller regionens retspsykiatriske regionsfunktion i Glostrup.

Hvad kendetegner patienterne?

Sygdomsbillede og behandlingsforløb for retspsykiatriske patienter er typisk meget komplekse. Mange har ringe eller ingen indsigt i egen sygdom – og tilsvarende begrænsede evner til at indgå i behandling. Nogle lider af psykoser, der kan vanskelige at behandle.

Oven i det har mange af patienterne en historik med misbrug. Problematisk og udad reagerende adfærd kendetegner også en del.

Endelig har mange patienter svage netværk eller familierelationer – eller de har relationer og pårørende, som selv kæmper med problematikker, der kræver en form for indsats

Behandling

Patienter i retspsykiatrien modtager typisk en kombinationsbehandling, der omfatter de samme elementer, som også indgår i almenpsykiatrien – medicinsk behandling, psykoterapi, psykoedukation (indsigt i egen sygdom) samt evt. misbrugsbehandling.

I Roskilde arbejder man i disse år målrettet med færdighedstræning som en fremadrettet del af behandlingen.  Patienterne trænes i basale færdigheder som selv at lave mad. Enkelte har adgang til en erhvervsterapi.


Redaktør