Bedre forhold for patienter – og besøgende

FILM: Hør klinisk sygeplejespecialist Lea Marie Nielsen og udviklingschef Niels Aagaard Nielsen fortælle om de faciliteter og muligheder, der venter patienterne i det nye 

​Den nye retspsykiatri er udformet sådan, at bygningernes ydermure sammen danner en lukket krans, inden for hvilken patienterne i princippet kan færdes frit. 

De forskellige faciliteter vil derfor som udgangspunkt være tilgængelige for alle patienter. Det er en helt afgørende forbedring i forhold til de nuværende forhold.

Samtidig kommer der i nybyggeriet masser af terapi- og aktivitetsmuligheder, som patienterne ikke har adgang til i dag. Både i den enkelte sengeenhed og i de fælles faciliteter.

Ud i det grønne

Patienterne får også lettere adgang til at komme ud i det fri.

Sengestuerne grupperes omkring en grøn indre gårdhave, som alle kan bevæge sig ud i – i tryg nærhed af eget værelse.

Har man lyst og mod på det, kan man også gå ud den fælles aktivitetshave. Det er en hel lille park – med muligheder for boldspil, grillhygge og afslapning.

Langs parken forbinder en indendørs havegang hele anlægget. Langs denne havegang ligger forskellige fællesaktiviteter som perler på en snor: Værksteder, musikrum, terapibassin – og en stor multisal, der kan anvendes boldspil og masser af andre aktiviteter. I tilknytning hertil kommer også et fitness-center.

Enestuer med udsigt

Alle patienter får enestue – med eget toilet og bad.

Sengestuerne har hvor to store vinduer ud mod det fri, der tilsammen giver et varieret dagslysindfald hen over dagen. Et højtsiddende vindue oppe under loftet giver frit udsyn til himlen. Det lavtsiddende vindue fungerer som en siddeniche, hvorfra man kan se ud mod natur.


Besøgslejligheder med mulighed for overnatning

I det nye får patienterne også langt bedre forhold til at modtage besøg.

Foruden fire besøgsrum kommer der to små besøgslejligheder, hvor man kan modtage sin familie, der også har mulighed for at overnatte.Redaktør