Sct. Hans og Roskilde – i dag og i fremtiden

FILM: Hør centerchef Bo Andersen fortælle om de nye faciliteter og muligheder

​Sankt Hans er en del af Roskilde. Gennem to hundrede år har det psykiatriske hospital været en del af byen – også en af byens store arbejdspladser og uddannelsessteder.

Sct. Hans Hospital har imidlertid fra gammel tid været hovedstadens psykiatrisygehus. De historiske bygninger omkring Kurhuset i vest og Tofteparken i øst ejes i dag af Region Hovedstaden.

Sct. Hans under forandring

Gennem de senere år har Sct. Hans imidlertid gennemgået store forandringer. Den almenpsykiatriske behandling er lagt ud på psykiatriske centre rundt om i hovedstadsregionen. I den forbindelse fraflyttede man den ældste del af Sct. Hans – Kurhuset.

Fjordhuset – den store hesteskoformede bygning nordøst for Kurhuset – vil også fremover være en del af PC Sct. Hans. Den huser afdeling M med de komplicerede dobbeltdiagnoser.

Når den nye retspsykiatri i 2021 tages i brug, rømmer regionen imidlertid de bygninger omkring Tofteparken, hvor afdeling R i dag har til huse.

Fremtiden

Hvad der fremover skal ske med de historiske bygninger er fortsat uafklaret.

Sikkert er det dog, at Sct. Hans-området også fremover vil være et rekreativt fristed for mange roskildensere.


Redaktør