Nye behandlingsmuligheder


FILM: Hør klinisk sygeplejespecialist Lea Marie Nielsen og udviklingschef Niels Aagaard Nielsen fortælle om de nye faciliteter og muligheder

​De mange nye faciliteter bliver først og fremmest til glæde for patienterne, som nu får flere muligheder for god adspredelse i en hverdag, som godt kan blive triviel under et langt indlæggelsesforløb.

De giver imidlertid også behandlerne langt bedre mulighed for at tilrettelægge en individuelt tilpasset behandling med udgangspunkt i den enkelte patients forudsætninger, evner og behov.

Sanserum og terapibade, rum og faciliteter for fysisk udfoldelse, kreative og praktiske værksteder er ikke bare aktivitetstilbud for patienterne, men samtidig en palet af terapi-muligheder, hvor patienterne kan træne praktiske og sociale færdigheder – og herigennem ruste sig til at håndtere en dagligdag efter indlæggelsen.

Nyt rehabiliterings-team

I Roskilde arbejder man i disse år målrettet med færdighedstræning som en fremadrettet del af behandlingen.  Patienterne trænes i basale færdigheder som selv at lave mad. Enkelte har adgang til en erhversterapi.

Mulighederne for sådanne aktiviteter bliver stærkt forbedrede i den nye retspsykiatri. Som led i forberedelserne hertil har afdeling R etableret et åbent retspsykiatrisk afsnit, målrettet rehabilitering.

Samtidig har man dannet et særligt team, som skal videreudvikle koncept og metoder, sådan at kompetencerne er på plads, når man indtager den nye retspsykiatri.Håndholdt udslusning

Ved at styrke rehabiliterings-indsatsen håber man i PC Sct. Hans med tiden at opnå hurtigere recovery – og dermed kunne nedbringe den gennemsnitlige indlæggelsestid.

Indsatsen går hånd i hånd med et styrket fokus på udslusningen. I den sidste del af indlæggelsen overflyttes patienterne til et åbent afsnit, hvor de gradvist gives flere frihedsrettigheder.

Samtidig styrker man samspillet med kommuner og Kriminalforsorg om at støtte patienterne i en bedre udslusning til et selvhjulpet liv efter indlæggelsen. Redaktør