Visionen bag nybyggeriet


FILM: Hør psykiatridirektør Martin Lund, centerchef Bo Andersen og udviklingschef Niels Aagaard Nielsen fortælle om deres visioner og forventninger med den nye retspsykiatri
​Retspsykiatrien på PC Sct. Hans har siden oprettelsen i 1989 haft til huse i det gamle mandshospital – Sct. Hans Øst – hvor afdelingen er spredt over flere fritliggende bygninger.

Den begrænsning er så meget større, fordi udviklingen i den retspsykiatriske behandling mere og mere handler om at stimulere patienterne til selv at være aktive.

Behandlerne på stedet – og Region Hovedstadens Psykiatri – har derfor længe drømt om mere tidssvarende rammer, som i højere grad understøtter den behandling, man gerne vil tilbyde.

Drømmen kom inden for rækkevidde, da byggeriet af en ny retspsykiatri i 2009 kom med på listen over de store sygehusinvesteringer, som i de kommende år vil sætte nye standarder for hospitalsbehandlingen i Danmark. Med det fulgte en statslig medfinansiering 60 %, mens Region Hovedstaden betaler resten.


Store ambitioner

Region Hovedstaden har fra begyndelsen sat overliggeren højt for den nye retspsykiatri i Roskilde.

PC Sct. Hans skal være førende inden for behandling af retspsykiatriske patienter – ikke bare i Danmark, men også internationalt.

'Patienten i centrum' er fællesnævneren for hele den omlægning af hospitalssektoren, som nu er i gang. I retspsykiatrien på Sct. Hans vil det udmønte sig i en langt mere differentieret behandling med udgangspunkt i den enkelte patients situation og behov.

Nybyggeriet er designet til at understøtte denne nytænkning af behandlingen af retspsykiatriske patienter, som man allerede har taget fat på i den nuværende afdeling R. Herudover har der under projekteringen været stort fokus på sikkerhed og tryghed for både patienter og personale.

Med 126 sengestuer imødekommer nybyggeriet samtidig behovet for flere lukkede sengepladser i Region Hovedstadens retspsykiatri.


Redaktør