​​​​​​​​​​

Om PsykInfo

​PsykInfo er et Psykiatrisk Informationscenter i Region Hovedstaden. PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden.​


Alle kan​​ henvende sig

Alle borgere kan henvende sig til PsykInfo. Det kan være brugere af psykiatrien, eller pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Men også elever, studerende, lærere, jobkonsulenter, sagsbehandlere eller andre faggrupper kan blive informeret om psykisk sygdom og behandling.

Kont​akt

PsykInfo har adresse i Rosengården 14 - tæt på Nørreport station.
Vi har åbent:
Mandag - onsdag kl. 10 - 17
Torsdag kl. 13 - 17
Fredag kl. 10 - 16
Du kan også ringe til os på tlf. 3864 1300, eller sende en email: psykinfo@regionh.dk

Arrangemen​ter, undervisning og kampagner

PsykInfo gennemfører - ofte i samarbejde med andre - aktiviteter som arrangementer, foredrag, undervisning og kampagner. PsykInfo er koordinator for Region Hovedstandens deltagelse i landskampagnen EN AF OS. 


PsykInfos formål er via en række formidlingsaktiviteter at skabe større åbenhed om psykisk sygdom. Vi vil nedbryde fordomme om mennesker med psykisk sygdom og af psykiatrien som behandlingssted.

PsykInfo er bemandet med personale som har kompetencer inden for psykiatrisk sygepleje, kommunikation, rådgivning/vejledning og undervisning.​