​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om PsykInfo

PsykInfo er et rådgvningstilbud og informationscenter i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi tilbyder anonym og gratis rådgivning om psykisk sygdom og behandling.

Alle kan​​ henvende sig

Alle borgere kan henvende sig til PsykInfo. Det kan være brugere af psykiatrien, eller pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Men også elever, studerende, lærere, jobkonsulenter, sagsbehandlere eller andre faggrupper kan blive informeret om psykisk sygdom og behandling.

Kont​akt

PsykInfo har adresse i Rosengården 14 - tæt på Nørreport station.
Vi har åbent:
Mandag - onsdag kl. 09 - 16 
Torsdag kl. 11 - 17 
Fredag kl. 09 - 15 
Du kan også ringe til os på tlf. 3864 1300, eller sende en email: psykinfo@regionh.dk

Arrangemen​ter, undervisning og kampagner

PsykInfo gennemfører - ofte i samarbejde med andre - aktiviteter som arrangementer, foredrag, undervisning og kampagner. PsykInfo er koordinator for Region Hovedstandens deltagelse i landskampagnen EN AF OS. 


PsykInfos formål er via en række formidlingsaktiviteter at skabe større åbenhed om psykisk sygdom. Vi vil nedbryde fordomme om mennesker med psykisk sygdom og af psykiatrien som behandlingssted.

PsykInfo er bemandet med personale som har kompetencer inden for psykiatrisk sygepleje, kommunikation, rådgivning/vejledning og undervisning.​


 Sikker e-mail 

Region Hovedstaden tilbyder sikker digital kommunikation.

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme data, dvs. CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du anvende Digital Post via www.bor​ger.dk:

Gå til Region Hovedstadens Psykiatri sikre hovedpostkasse (åbner på www.borger.dk og​ du bliver bedt om at logge ind med MitID)​. 

​​

​​Leder Psyk​​Info

​Caroline Osander
Mail: caroline.osander@regionh.dk 
Tlf: 3864 1301
Mobil: 2963 9729

Recep​tio​nist

Maria Samson
Mail: maria.samson@regionh.dk
Tlf.: 3864 1300

Kommunikationskonsu​lent & Projektleder

Andreas Bergmann Steen
Mail: andreas.bergmann.steen@regionh.dk
Tlf:2126 0996

Specialist & Frivilligkonsulent​​ (EN AF OS)

Maria Rørdam
Mail: maria.roerdam@regionh.dk
Tlf: 2054 9342

Undervisningskons​ulent

Louise Krossing Hansen
Mail: louise.krossing.hansen@regionh.dk
Tlf.: 3864 1306

Rå​dgivere

Alan Vincent Cronin
Mail: alan.vincent.cronin@regionh.dk
Tlf.: 3864 1300

Turi Schierup
Mail: turi.schierup@regionh.dk
Tlf.: 3864 1300Redaktør