​​​​​​​​​​

Om PsykInfo

​PsykInfo er et Psykiatrisk Informationscenter i Region Hovedstaden. PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden.​


Alle kan​​ henvende sig

Alle borgere kan henvende sig til PsykInfo. Det kan være brugere af psykiatrien, eller pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Men også elever, studerende, lærere, jobkonsulenter, sagsbehandlere eller andre faggrupper kan blive informeret om psykisk sygdom og behandling.

Kont​akt

PsykInfo har adresse Rosengården 14 i det centrale København.
Vi har åbent:
Mandag - onsdag kl. 10 - 17
Torsdag kl. 13 - 17
Fredag kl. 10 - 16
Du kan også ringe til på tlf. 3864 1300, eller sende os en email: psykinfo@regionh.dk

Arrangemen​ter, undervisning og kampagner

PsykInfo gennemfører - ofte i samarbejde med andre - aktiviteter som foredrag, undervisning, arrangementer og kampagner. I 2013 fik vi en bus, som kører rundt i regionen med informations- og kampagneaktiviteter. PsykInfo er bl.a. koordinator for Region Hovedstandens deltagelse i landskampagnen EN AF OS. PsykInfos formål er via en række formidlingsaktiviteter at skabe større åbenhed om psykisk sygdom. Vi vil nedbryde fordomme om mennesker med psykisk sygdom og af psykiatrien som behandlingssted.

PsykInfo er bemandet med personale som har kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning.​