Skolen for Recovery - Introduktion til skolen

​Kursus hos Skolen for Recovery

Tidspunkt Ikon
Dato: 18-08-2015
Tid: 9:30 - 12:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Tilmelding
Ingen tilmelding

Kom og mød os allerede i august, hvor vi starter den 18. august. Her fortæller vi om Skolen for Recovery, hvem vi er, samt hvilke kurser vi udbyder. Du får mulighed for at høre mere om de enkelte kurser og stille opklarende spørgsmål. Vi tilbyder også råd og vejledning i hvilke af vores kurser, der bedst matcher dine ønsker, dine ambitioner og dine mål.

Samtidig tilbyder vi alle kursister hjælp til at udarbejde en individuel læringsplan, hvor vi sammen med dig kigger på, hvad du gerne vil lære, hvorfor du gerne vil lære det, og hvordan det måske kan hjælpe dig, eller hvordan du kan hjælpe andre i en recovery-proces. Der vil også være mulighed for at drøfte eventuelle støttebehov i forhold til din læring, det kan fx være i forhold til koncentrationsbesvær eller uro i kroppen.

På dagen har du mulighed for at:

  • møde nogle af underviserne på skolen
  • få hjælp til at vælge et eller flere kurser
  • få hjælp til at udarbejde en individuel læringsplan

    I august er der følgende datoer/tider

    18. august 9.30 – 12 eller 13-15.30

    20. august 9.30 – 12 eller 13-15.30

Du tilmelder dig dagen før på mail:
rhp-bal-kolenforrecovery@regionh.dk
eller telefon : 23 60 08 96

Flere datoer for kurset på: https://www.psykiatri-regionh.dk/Kvalitet-og-udvikling/skolen-for-recovery/kurser/Sider/default.aspx

Redaktør