Psykiatriens retningslinjer for nybyggeri

​I forbindelse med Region Hovedstadens Psykiatris kommende byggeprojekter skal der foretages mange valg - valg som har stor betydning for patienter og personale og den fremtidige brug af bygningerne.

​​​​​​​​​

​Region Hovedstadens Psykiatri har udarbejdet en række retningslinjer, der sikrer et fælles udgangspunkt for byggeri af de fremtidige fysiske rammer til behandling af høj kvalitet på tværs af psykiatrien.

​​​​​

"Administrative retningslinjer for byggeri"  har til formål at sikre ens prioritering på tværs af alle byggeprojekterne og sikre bygningernes anvendelighed og funktionalitet mange år frem. ​

Retningslinjerne er opbygget efter:​​

  • Retningslinjer for bygningernes udformning
  • Retningslinjer for bygningernes rum
  • Retningslinjer for psykiatriens behandlingstilbud​

I "Administrative retningslinjer..." kan man bl.a. læse om sengestuen, sikkerhed, udearealer,  persona​lefaciliteter, kunst og en lang række andre temaer.​

Obs!  Til "Administrative retningslinjer..." hører en række bilag. Bilagene er under udarbejdelse og vedlægges senere.


Redaktør