Visioner for fremtidens psykiatri

​Regionsrådet i Region Hovedstaden har udarbejdet visioner for fremtidens psykiatri.

​​​​​​​​​​​​

Visionerne giver gode bud på, hvordan vi forbedrer og udvikler behandllingsforløbet for patienter med psykiske sygdomme i vores region. 

Visioner for fremtidens psykiatri er​

  • en psykiatri med patienten i centrum
  • baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering
  • en psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud
  • baseret på let adgang til udredning og behandling
  • fokuseret på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats
  • kendetegnet ved sammenhængende forløb og samarbejde på tværs
  • en psykiatri hvor tvang minimeres
  • en psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere
  • en psykiatri i stimulerende fysiske rammer
  • fokuseret på forskning, udvikling og fornyelse.

​​​​Mange mennesker med psykisk sygdom har behov for en hurtig og intensiv indsats, der kan få dem tilbage på sporet. Nogle har behov for at komme tilbage i den behandling, ​de måske er i gang med. Og andre vil have behov for at komme tilbage til deres normale dagligliv, deres nærmiljø og netværk.

Netværk og patientens egen recoveryproces er vigtige elementer i behandlingen. ​

Redaktør