​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Derfor bygger vi

Patienterne er i centrum, når Region Hovedstaden de kommende år investerer 15 milliarder i 7 nye hospitalsbyggerier, hvoraf 8 milliarder kommer fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling.  Både patienter og personale inddrages i tæt dialog med arkitekter og entreprenører – så personalets arbejd​sgang​e og patienternes behov går hånd i hånd med de gode arkitektoniske løsninger.

Byggerierne har fokus på bæredygtige og innovative løsninger i gode partnerskaber med private virksomheder. Som bygherre stiller Region Hovedstaden desuden store krav til leverandørers sociale ansvar.​​


​​​Region Hovedstadens Psykiatri bygger nye fysiske rammer, der passer til nye behandlingsmetoder og sikrer en bedre sammenhæng på tværs af psykiatrien.​

Byggerierne har fokus på fornyelse og forandring, og indebærer bl.a.:

  • Nye, store psykiatriske akutmodtagelser
  • Enestuer til alle patienter​

Rammerne skal passe til en psykiatri, der er evidensbaseret, effektiv og målrettet. De nye byggerier har høj patientsikkerhed og det skal være let at komme i kontakt med psykiatrien.

En psykiatri i stimulerende fysiske rammer

Tidssvarende og tilstrækkelige fysiske rammer har betydning for patienternes velvære og behandling og for sikkerheden for patienter og personale. En stor del af de nuværende fysiske rammer i psykiatri i Region Hovedstaden l​ever ikke op til moderne standarder for byggeri og skal derfor moderniseres i de kommende år. ​

Der skal være enestuer til alle patienter og gode muligheder for aktivitet og motion. Patienterne skal løbende inddrages i planlægning af byggeprojekterne.​

Hospitalsplan 2020
Som udgangspunkt for en bedre og mere specialiseret behandling i tidssvarende bygninger ligger Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020. Læs mere om den her: Hospitalsplan 2020