​​​Region Hovedstadens Psykiatri bygger nye fysiske rammer, der passer til nye behandlingsmetoder og sikrer en bedre sammenhæng på tværs af psykiatrien.​

Byggerierne har fokus på fornyelse og forandring, og indebærer bl.a.:

  • Nye, store psykiatriske akutmodtagelser
  • Enestuer til alle patienter​

Rammerne skal passe til en psykiatri, der er evidensbaseret, effektiv og målrettet. De nye byggerier har høj patientsikkerhed og det skal være let at komme i kontakt med psykiatrien.

En psykiatri i stimulerende fysiske rammer

Tidssvarende og tilstrækkelige fysiske rammer har betydning for patienternes velvære og behandling og for sikkerheden for patienter og personale. En stor del af de nuværende fysiske rammer i psykiatri i Region Hovedstaden l​ever ikke op til moderne standarder for byggeri og skal derfor moderniseres i de kommende år. ​

Der skal være enestuer til alle patienter og gode muligheder for aktivitet og motion. Patienterne skal løbende inddrages i planlægning af byggeprojekterne.​

Hospitalsplan 2020

Som udgangspunkt for en bedre og mere specialiseret behandling i tidssvarende bygninger ligger Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020. Læs mere om den her: Hospitalsplan 2020

Psykiatriens retningslinjer for nybyggeri

I forbindelse med Region Hovedstadens Psykiatris kommende byggeprojekter skal der foretages mange valg - valg som har stor betydning for patienter og personale og den fremtidige brug af bygningerne.

Region Hovedstadens Psykiatri har udarbejdet en række retningslinjer, der sikrer et fælles udgangspunkt for byggeri af de fremtidige fysiske rammer til behandling af høj kvalitet på tværs af psykiatrien.​​

"Administrative retningslinjer for byggeri"  har til formål at sikre ens prioritering på tværs af alle byggeprojekterne og sikre bygningernes anvendelighed og funktionalitet mange år frem. ​

Retningslinjerne er opbygget efter:​​

  • Retningslinjer for bygningernes udformning
  • Retningslinjer for bygningernes rum
  • Retningslinjer for psykiatriens behandlingstilbud​