Ny Psykiatri Bispebjerg

​Ny Psykiatri Bispebjerg er finansieret af Region Hovedstaden som en del af kvalitetsfondsbyggeriet "Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg", der samler Frede​riksberg og Bispebjerg Hospital, og udvider og nybygger faciliteterne til psykiatrien på Bispebjerg.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ny Psykiatri Bispebjerg omhandler særskilt psykiatriens byggerier på Bispebjerg - og indebærer:​

 • Etablering af en ny Psykiatrisk Akutmodtagelse
 • 22.500 m² nybyggeri
 • 25.000 m² ombygning
 • Etablering af 200 enestuer til almenpsykiatri
 • Samling af hele centerets sengekapacitet
 • Enestuer til alle patienter
 • Udvidelse af aktivitetsmuligheder
 • Udvidelse af ambulant psykiatri på matriklen​​

Projektkonkurrence

Ny Psykiatri Bispebjerg skal tegnes af et totalrådigverhold bestående af Friis & Moltke A/S og PLH Arkitekter A/S med underrådgiverne Søren Jensen A/S, SINTEF A/S og Møller & Grønborg A/S.​ 

Byggeperiode

 • Forventet byggeperiode: 2018-2022  
 • Ambulatorier placeres i Lersø Komplekset, der renoveres i 2022-2024.

Helhedsplan

Der blev i sommeren 2012 gennemført en international helhedsplanskonkurrence for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Den vindende helhedsplan opdeler hospitalsmatriklen i fire kvarterer, herunder et samlet psykiatrikvarter i matriklens nordøstlige hjørne.


Brugerinddragelse​

Patienter, personale og naboer er blandt de grupper, som Ny Psykiatri Bispebjerg er ​i løbende dialog med gennem faste brugergrupper. Brugergrupperne skal give deres input til planerne for fremtidens psykiatri, og bidrage med erfaringer og ønsker. 
Læs mere her​.

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg - det samlede projekt

 • Nyt Hospital Bispebjerg er finansieret af Kvalitetsfonden med 2,95 mia. kr.
 • Ny Psykiatri Bispebjerg finansieres af Region Hovedstaden med 1,03 mia. kr.
 • Der skal bygges 108.000 nye kvadratmeter og renoveres 37.000 kvadratmeter.
 • Byggeriet varer fra 2014 og forventes færdigt i 2024

Redaktør