Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Afd. Bispebjerg

​Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg vil i de kommende år gennemgå en større renovering samt delvis tilbygning, der bl.a. skal sikre eneværelser til alle patienter.

​​​​​​​


Ny hovedindgang til B102, Døgnafsnit til patienter med spiseforstyrrelser under etablering.

Den første etape af byggeprojektet på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Afd. Bispebjerg omfatter bl.a.:​

  • Om- og tilbygning i eksisterende bygninger
  • Alle centerets ambulante funktioner samlet på matriklen​
  • Etablering af enestue​r med direkte adgang til bad og toilet på de fleste sengeafsnit
  • Udvidelse af sonderum og nyt medicinrum
  • Etablering af forældrerum med mulighed for overnatning
  • Etablering af ny indgang med niveaufri adgang

​Badeværelserne er i videst mulig omfang selvmordssikrede. Armaturer og håndtag er integreret i væggen og har ingen skarpe kanter.

Den næste etape i byggeprojektet ligger i forlængelse af det store kvalitetsfondsbyggeri Nyt Hospital og Ny Psykiatri, der påbegyndes i foråret 2014.​

I den forbindelse vil alle centerets ambulante funktioner blive samlet på området og yderligere om- og tilbygning realiseres.​

Budget: 100 mio kr.​

Byggeperiode: 2011-2020 (estimeret)​

​​​
​​
Redaktør