​​​​

Døgnafsnit 14

​Døgnafsnit 14 er et alment psykiatrisk døgnafsnit med plads til 18 patienter.

Besøgstider 
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.

Om Døgnafsnit 14

Afsnit 14 har plads til 18 patienter. I afsnittet observeres og behandles patienter med alle former for akutte og kroniske psykiatriske lidelser. 

Vi arbejder ud fra en behandlingsplan, som er lavet i samarbejde med dig og tager udgangspunkt i et mål for behandlingen, som giver mening for dig. Planen bliver løbende justeret og omfatter både medikamentel behandling, psykoterapeutiske og sociale tiltag.

Vi arbejder kognitivt adfærdsterapeutisk, hvilket blandt andet betyder, at vi tager udgangspunkt i de problemer der er vigtigst for dig at arbejde med. Vi hjælper dig til at sætte realistiske og klare mål, som vil gøre dig bedre i stand til at leve det liv du ønsker. Med kognitiv adfærdsterapi, udfordres den sædvanlige måde at tænke og handle på – vi støtter dig til at ændre mønstre, som har vist sig at være uhensigtsmæssige, og det gør vi ved hjælp af samtaler, øvelser og undervisning.  

Behandlingstilgangen er helhedsorienteret, og vi er åbne overfor at prøve nye ting, for at finde frem til det der virker for den enkelte. Udover medicinsk og ECT- behandling arbejder vi fx også med:

  • Mindfulness og åndedrætsøvelser
  • Sansestimulation , fx isbade og andre hold-ud-færdigheder
  • Søvn-undervisning, "Problemløsningsgruppe" og gruppen 'Spørgsmål til livet', hvor er er plads til eksistentielle emner og undervisning i KAT. Vi opfordrer desuden til brug af de gode tilbud på Skolen for Recovery.
  • Der er ugentlig undervisning i grundlæggende Kognitive metoder.
  • Fysioterapeutiske tilbud både målrettet mod psyke og krop​​

På afsnittet er der ansat social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger, specialpsykolog og sekretær. Desuden er der tilknyttet socialrådgiver og der er mulighed for kontakt til fysioterapi.  På afsnittet vil du også møde rengøringspersonale og teknisk personale. ​

Redaktør